24.) Jeremia

Jeremia 40

Hierdie is ‘n moeilike een. Gedalja word deur die Babiloniese koning as ‘n goewerneur aangestel om die mense wat nie weggevoer is nie, te regeer.

Een van die soldate wat nie in die geveg gedood is nie, Joganan, keer ook terug na die verwoeste stad en waarsku vir Gedalja. Hy het gehoor dat Ismael (‘n lid van die koningsfamilie), daarop uit is om Gedalja te kom vermoor. Joganan is so seker van hierdie feit, dat hy selfs in ‘n privaatgesprek met Gedalja aanbied om Ismael in die geheim te gaan doodmaak.

En dan die moeilike deel…Gedalja wil nie vir Joganan glo nie. Hy kies om die beste van Ismael te glo. Dit is vir my ‘n moeilike gedeelte om te interpreteer omdat Gedalja se gedrag eintlik so prysenswaardig is. Hy weier om iets slegs van sy volksgenoot te glo. Die tragiek is egter dat hierdie prysenswaardige gedrag uiteindelik tot sy dood in die volgende hoofstuk lei.

Mens sou dus kon sê dat die les wat ons hieruit leer, is om altyd na goeie raadgewers te luister. Mens moet nie te vinnig wees om mense wat aan jou lojaal is, se opinies en indrukke in die wind te slaan nie.

As Gedalja na Joganan geluister het, sou hy baie kon doen om die oorblywende deel van die volk op te hef. Dit sou dalk nie nodig wees om Joganan se plan te volg – naamlik om Ismael in die geheim te vermoor nie – maar hy sou goed doen om ten minste na die waarskuwing te luister.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *