• 16.) Nehemia

    Nehemia 9

    In hierdie hoofstuk word daar ‘n lang gebed weergegee wat die Leviete die volk in gelei het. Daar is ‘n paar opvallendhede in die gebed. Een van die belangrikste waarnemings is dat die gebed – wat in effek die geskiedenis van die volk oorvertel – ‘n akkurate beskrywing van die gebeure is. Die vedskillende misdrywe van die volk word nie sagter gestel as wat dit was nie. Dit word nie geregverdig of gerasionaliseer nie. So dikwels wanneer ons vandag oor ons sonde praat, bied ons saam met ons skulderkenning ‘n verduideliking aan wat poog om ons oortreding te verskoon. Meer nog as dit, vandag is dit hoogmode om God te…