• 18.) Job

    Job 42

    Ons het uiteindelik by die laaste hoofstuk van die boek Job gearriveer, en soos in enige goeie boek is die laaste hoofstuk die klimaks of hoogtepunt. Ek sal graag 3 dingetjies wil uitlig in hierdie hoofstuk… EERSTENS: Job 42:7 Nadat die Here hierdie woorde vir Job gesê het, het die Here vir Elifas uit Teman gesê: “My toorn het ontbrand teen jou en jou twee vriende; want julle het nie, soos my dienskneg Job, gesê wat reg is oor My nie. As mens gaan naspeur wat Elifas alles vir Job gesê het, dan is dit die tipiese dinge wat mense vandag nog sê wanneer hulle met lyding te make kry:…

  • 5.) Deuteronomium

    Deuteronomium 35

    Deuteronomium 35 beskryf Moses se dood. Vers 10 lui: Daar het nie weer ‘n profeet in Israel opgetree wat soos Moses was nie. Hy het die Here persoonlik geken. Wat Moses met ander woorde van ander leiers onderskei het, was sy verhouding met die Here. Ons sou kon sê dit was eerstehands. Dit was eg. Dit is so belangrik om te onthou dat wanneer ons sê ons “God dien”, ons nie daarmee bedoel dat ons ‘n stel reëls onderhou, of ‘n dogma onderskryf of aan ‘n soort klub behoort nie. Allereers beteken dit om God te dien, dan ons Hom persoonlik ken. My hart dors na hierdie. Ek wil God…