• 14.) 2 Kronieke

    2 Kronieke 22

    Die nalatenskap van Jehoram vervolg in hierdie hoofstuk, hierdie keer deur die lewe van sy seun Ahasia. Ongelukkig volg Ahasia die pad van sy voorouers en doen hy nie die wil van die Here nie. En dit is juis hier waar ‘n mens ‘n tema begin raaksien. In die vorige hoofstuk word koning Jehoram se afvalligheid aan sy vrou toegeskryf. Sy was die dogter van Agab (die Hebreeuse woord vir “dogter” kan ook met “kleindogter” of selfs “afstammeling” mee vertaal word (vers 6). In hierdie hoofstuk volg Jehoram se seun, Ahasia, hom op. Ahasia se ondergang word ook toegeskryf aan sy Ma. Die teks lui… “Ook hy het die paaie…