Leierskap

now browsing by tag

 
 

2 Kron 29

Die hoofstuk oor koning Hiskia begin deur te vertel hoe hy onmiddelik weggespring het deur hervormings aan die afgewaterde tempeldiens aan te bring.

2 Kron 29:3-5 Hy is die een wat reeds in die eerste jaar van sy regering, in die eerste maandb al, die deure van die huis van die Here oopgemaak en dit herstel* het. 4 Hy het die priesters en Leviete laat ingaan en hulle byeengebring op die plein aan die oostekant. 5 Hy het vir hulle gesê: “Luister na my, Leviete! Heilig julleselfc nou, en heilig die huis van die Here, die God van julle voorouers, en verwyder die besoedeling uit die heiligdom.

Die res van die hoofstuk vertel van al die verbeteringe wat hy aangebring het. Tog is daar iets aan hierdie sin wat my pla.

Dit vertel hoe ‘n koning vir priesters moet opdrag gee om hulleself en die tempel te reinig. Moet daardie dryfkrag nie juis van die geestelike leiers se kant kom nie? Hoe is dit dat die koning hulle moet aanmaan om hulle kant te bring?

In sekere tye van die geskiedenis was dit andersom. Dink byvoorbeeld aan toe die profeet Natan vir koning Dawid gekorrigeer het. Daar is dus voorbeelde waar geestelike leiers hulle werk gedoen het en selfs teen die koning gegaan het.

Maar in hierdie geval volg die geestelike leiers die leiding van die koning. As hierdie situasie my iets leer, dan is dit hoe kragtig die invloed van goeie (en slegte) leierskap kan wees.

Ons kort mense wat die dapperheid het om hulle neus in die regte rigting te druk en te sê “volg my!”

Nehemia 6

Mens leer in hierdie hoofstuk so baie van hoe kritiek werk en hoe leiers dit moet hanteer.

Sanballat en Tobija’hulle probeer om Nehemia bang te maak met ‘n sogenaamde gerug wat kwansuis die rondte doen. Gelukkig val Nehemia nie daarvoor nie. Hy hou hom by sy werk.

Toe daardie strategie nie werk nie, loots hulle ‘n aanval van binne. Hulle koop vir Semaja om, om ‘n valse profetiese uitspraak te lewer. Nehemia sien ook deur hierdie truuk.

Aan die einde van die hoofstuk is daar iets interessant aan die gebeur. Die muur is voltooi, maar in plaas daarvan dat hierdie hooggeplaastes bly is – hulle baat immers daarby – ontstaan daar ‘n oor en weer briewe geskrywery. Die kat is behoorlik in die hoenderhok.

Dit is duidelik waaroor dit hier gaan. Hulle is afgunstig op Nehemia. Hulle was ook in die stad, maar hulle het nie die muur herbou nie. Toe kom Nehemia op die toneel en skielik gebeur dinge. In plaas daarvan om sy sukses te vier, kies hulle om hulle verleentheid te verdoesel.

Hulle was posisionele leiers. Nehemia was die regte leier. Hulle strategie was vrees, kritiek, onmin en verdeeldheid.

Nehemia se kuur vir hierdie gif, was bloot om die regte ding te bly doen. Hulle het alles probeer om hom van die bouperseel af weg te lok en die werk te laat stilstaan. Maar Nehemia het nie energie spandeer om die skindertonge stil te maak nie. Hy het net aangehou werk. Selfs toe sy binnekring (Semaja) teen hom draai, het hy die durf aan die dag gelê en nie skuiling in die tempel gaan soek nie.

Leierskap is ‘n alleenpad. Leierskap ken die frustrasie van kritiek en die pyn van verraad. Goeie leiers benodig antennas om waarheid te meet – soos briewe wat nie geseël is nie en profetiese uitsprake wat nie water hou nie. Goeie leiers het ‘n groter deursettingsvermoë om aan te hou en deur te druk met die visie, terwyl ander al sou moed opgee.