• Uncategorized

  ‘n Nuwe seisoen van die leesrooster!

  Vandag, 1 Februarie 2023, begin ‘n nuwe seisoen van die leesrooster. Om jou leesrooster te bekom, kan jy HIER KLIK Sedert ons met die Bybelskool begin het, het ons nou al twee keer deur die Bybel gelees. Ons is tans besig met die derde siklus. Dit neem 3 jaar om ‘n siklus te voltooi, en ons begin nou met jaar 2 van die derde siklus. Jy kan egter op enige stadium in ‘n siklus wegval en saam begin lees, want die siklus herhaal homself net weer en jy gaan uiteindelik 3 jaar nadat jy begin lees het, dwarsdeur die Bybel wees! Spring dus weg en geniet hierdie jaar se tekste.

 • Uncategorized

  1 Korintiërs 1

  Die eerste hoofstuk van die eerste brief aan Korinte, bied eintlik aan ons ‘n baie goeie prentjie van hoe die res van die brief ook gaan lyk… 1:1-3 AANHEF Paulus plaas sy naam bo-aan die brief soos die gebruik dit vereis. Dan rig hy die brief aan almal wat die naam “Christus” as Here aanroep. Die belangrikheid hiervan kan ons maklik mis. Dit is in teenstelling met die gebruik om die naam van die Romeinse keiser as “Here” aan te roep. Eintlik verklap hierdie inleiding reeds die feit dat die lesers van die brief “anders” as die wêreld behoort te wees. Meer fassinerend nog, is die feit dat Paulus die…

 • 48.) Galasiërs

  Galasiërs 2

  Wat ‘n uiters kragtige hoofstuk is Galasiërs 2 darem! Kom ons kyk daarna… 2:1-10   Paulus word deur die ander apostels erken Obnthou, in die vorige hoofstuk het Paulus vertel dat die boodskap wat hy verkondig, vry van menslike invloed was. Dit is presies wat Jesus aan hom geopenbaar het. Hier vervolg hy nou deur te vertel dat hy baie jare later eers kontak met die ander apostels gehad het, en dat hulle sy boodskap toe goedgekeur het. Dit het so gebeur dat Titus – wat ‘n Griek is en dus onbesnyd is – saam met Paulus en Barnabas gereis het. Toe hulle in Jerusalem kom was daar gelowiges van Joodse…

 • 48.) Galasiërs

  Galasiërs 1

  1:1-5 Opskrif & seëngroet Die ernstige trant van die boek is dadelik aanvoelbaar. Paulus se groet is saaklik en formeel – nie warm en persoonlik soos byvoorbeeld die brief aan Filippense nie. Ook bevat Paulus se groet besonderse beklemtoning van sy apostelskap. Dit verklap verder die aard van die polemiek in die boek. Paulus hou seën aan die gemeente voor – maar juis nie omdat hulle dit verdien nie. Dit is loutere genade – veral teen die agtergrond van dit wat hulle nou aanvang. Die enigste rede waarom daar genade is, is te danke aan Jesus Christus wat “Homself gegee het vir ons sondes” – ‘n duidelike merker van die…

 • 54.) 1 Timoteus

  1 Timoteus 6

  Hoofstuk 6 is ‘n voortsetting van die “Haustafeln” of huisreëls waarmee daar in hoofstuk 5 begin is: 6:1-2a SLAWE Dit is opmerklik dat Paulus sosiale onrus of sosiale omverwerping teëstaan – waarskynlik oor dit weer vervolging tot gevolg kan hê. Hy moedig slawe aan – en baie mense in die eerste gemeentes was slawe – om respekvol teenoor hulle eienaars te bly. Indien die eienaar ‘n ongelowige is en ‘n Christen slaaf wangedra hom/haar, dan bring dit die geloof in diskrediet. Indien die eienaar ook ‘n gelowige is, dan is daar soveel meer rede om diensbaar te bly want hulle is broers van mekaar. Dikwels word Paulus deur vandag se…

 • 54.) 1 Timoteus

  1 Timoteus 5

  Ons kom nou by die baie kenmerkende “haustafeln”-genre binne die brief. “Haustafeln” is soos huisreëls vir ‘n gesin. Dit was ‘n bekende genre binne die Romeinse wêreld. Die vader van ‘n gesin het reëls of gedragskodes vir die familie neergelê. Paulus doen dit in hierdie gedeelte op gesag van God die vader. 5:1-2 Verskillende ouderdomsgroepe Vermaning gaan daar wees, maar vir Paulus is die manier waarop iets gedoen word baie belangrik. Dit moet vloei uit suiwere bedoelings en getuig van respek. 5:3-16 Weduwees Daar is 3 dinge wat duidelik aan die lig kom in hierdie gedeelte: Eerstens sien ons dat Paulus wil verhoed dat daar misbruik gemaak word van die…

 • 54.) 1 Timoteus

  1 Timoteus 4

  Vers 1 van hoofstuk 4 sluit direk aan by die voorafgaande credo. 4:1-5 Rede vir afvalligheid Soos reeds gesê verwys “die geloof” (met lidwoord) in die pastorale briewe na die inhoud van wat geglo word. Dit is baie duidelik wat die inhoud of die leerstellings was wat geglo is, want Paulus het dit pas in die voorafgaande credo/lied genoem Mense raak afvallig hiervan omdat die bose aan die werk is, en sy instrumente is gewetenlose dwaalleraars Vers 3 noem ‘n paar van die leerstellighede: ‘n verbod op huwelike, ‘n wettiese kyk na kossoorte, twisgesprekke oor mites (7) Vers 4 en 5 benadruk die reuse vryheid wat ons as Christene het.…

 • 54.) 1 Timoteus

  1 Timoteus 3

  Dit is belangrik om te sien dat hoofstuk 3 aansluit by wat in die vorige hoofstuk gesê is. As mens die groter prentjie in gedagte hou (kyk weer na die struktuur van 1 Timoteus by die Bybelboeke), dan sien mens dat Paulus besig is om vanaf 2:1-3:15 instruksies vir Efese te gee oor spesifieke probleme wat daar voorgekom het. 3:1-5 DIE IDEALE SOORT LEIERSKAP 2:1-7 Het gehandel oor die inklusiewe aard van die evangelie en die uniekheid van God – in skrille kontras met die dwaalleraars wat God alledaags wou afmaak maar verlossing beperk het tot ‘n uitgesoekte paar “verligte” mense. 2:8-15 Het gehandel oor ‘n regstelling wat Paulus wou…

 • 54.) 1 Timoteus

  1 Timoteus 2

  Vandag se hoofstuk bestaan uit veral 2 gedeeltes… (2:1-7) REDDING IS VIR ALMAL Dit val mens dadelik op dat Paulus inklusiwiteit beklemtoon: Voorbidding is vir almal (2:1), verlossing is vir almal bedoel (2:4), Jesus se losprys was vir almal bedoel (2:5) Die inklusiewe aard van die evangelie word gekontrasteer met die eksklusiewe aard van God: Daar is net een God, een middelaar (2:5) Dit staan natuurlik in skrille kontras met die boodskap van die Gnostiese dwaalleraars, naamlik dat net ‘n uitgesoekte paar mense “verlig” genoeg is om verlossing te ontvang – en dat ‘n stukkie “Godheid” in almal van ons is. Die evangelie staan lynreg teenoor hierdie dwaling. Paulus se…

 • 54.) 1 Timoteus

  1 Timoteus 1

  Klik HIER vir die agtergrond oor 1 & 2 Timoteus. Klik HIER om jou nuwe leesrooster af te laai. 1:1-2 AANHEF Mens vluglees mos gewoonlik iets soos ‘n aanhef, maar hier wemel dit omtrent van interessanthede: Die volgorde “Christus Jesus” is in die pastorale briewe meer algemeen as “Jesus Christus”. In Paulus se ander briewe kom die verskynsel ewe veel voor. Die benaming “God ons verlosser” kom ook in hierdie briewe meer voor as elders in die Nuwe Testament. Die frase “my kind” is ook nogal kenmerkend aan die pastorale briewe. Omkring dit gerus elke keer as jy dit lees. Daardie pa-kind styl herinner baie aan die boek Spreuke as…