15.) Esra

Esra 3

In Esra 3 begin die klein oorblyfsel van die volk wat teruggekeer het, om die tempeldiens te hervat. Daar is hoofsaaklik 3 dinge wat vir my uitstaan:

Eerstens is dit opmerklik dat hulle die bepalings en stipuleringe van die Wet, so goed as moontlik probeer nakom met betrekking tot offers. God se Woord is hulle rigsnoer hoe om dinge te doen.

Tweedens is dit lekker om die meelewing te sien. Elkeen het ‘n verantwoordelikheid. Almal is betrokke. Hulle treë soos een man op (3:1). Dit is nie net die priesters wat die “Show run” nie.

Derdens kan mens nie help om die blydskap raak te sien nie. Dit word telkemale herhaal dat hoe bly die mense was.

Ek sit en dink wat mens uit hierdie Skrifgedeelte leer oor die “herbou van die Kerk” in hierdie COVID-19 tyd.

Die Bybel bly ons rigsnoer. Dit is nie ‘n dominee-kerk nie, maar ‘n Liggaam van Christus. Wanneer ons dien, dien ons met blydskap.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *