15.) Esra

Esra 4

Dit is ‘n gemene ding wat in Esra 4 afspeel. Die Noordelike bure van Jerusalem, Samaria, bied hulp aan om te help herbou. Hulle voer aan dat hulle tog ook die Here dien.

Hulle dien inderdaad die Here, maar nie die Here alleen nie. Hulle gedeelde toewyding sal ‘n gevaar vir die volk inhou, en dit is juis oor ‘n gebrek aan onverdeelde trou dat die Here hulle in ballingskap laat wegvoer het.

Die volk weier daarom die hulp van die Samaritane, en toe gaan steek die Samaritane die volk toe, by die Kores. Hulle rig ‘n brief aan hom wat sê dat die volk nie van plan is om belasting te betaal sodra hulle die stad klaar herbou het nie.

Koning Kores gee opdrag dat alle bouwerk dadelik gestaak word, en hierdie opdrag voer die Samaritane smalend met groot vreugde uit. Teleurstellings, teenkanting en terugslae. Dit alles kan ons verwag gaan in hierdie lewe gebeur. Soos ons egter ook in die volgende hoofstukke sal sien, hou mens nie op vorentoe beur omdat jy druk beleef nie. Jy druk terug en hou aan met die goeie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *