15.) Esra

Esra 2

Hoofstuk 2 van Esra bevat ‘n gedetailleerde lys van name en getalle van mense wat bereid was om terug te keer na Jerusalem. Voor mens jou kan keer, is jy besig om oor die lys name te vluglees – asof dit onbelangrik is.

Dit mense in die lys mag miskien onbekend wees, maar hulle was nie onbelangrik nie. Dit was die mense wat uit vrye wil gekies het om terug te keer Jerusalem toe. Onthou, baie mense het gekies om eerder te bly waar hulle is. Hulle was nou na soveel jare gevestig in die vreemde. Hulle het begin om geld te maak. Om nou weer wortels te lig en van vooraf te begin, het baie moeilik geklink. Net die reis terug na Jerusalem sou ongeveer 4 maande duur. Jy sou deur onherbergsame terrein met jou familie moes trek, verby naburige volke wat jou nie goedgesind is nie en wat jou op enige stadium sou kon aanval. Tog was die mense in hierdie lys name, bereid om te gaan. Hulle het gevoel die Here roep hulle om ‘n besondere werk te gaan doen: Bou die tempel!

In die Nuwe Testament word gelowiges boustene van die tempel van God genoem. Hulle is lewende stene (1 Pet 2:5).

Ek wonder of ons nie ook vandag geroep word om te “onttrek” uit die wêreld waar ons leef, en terug te keer na ‘n lewe waar God gedien word nie? Die lewe waaruit ons moet kies om te onttrek, is ‘n gesekulariseerde lewe. God roep gelowiges uit daardie lewe, terug na ‘n lewe waar Hy gedien word.

Gehoorsaamheid aan God is ‘n vrye keuse. Dit sal gepaardgaan met opofferings en moeilikhede. Maar die wete dat jy in God se wil is, maak dit alles die moeite werd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *