5.) Deuteronomium

Deuteronomium 30

Vanoggend dink ek na oor die Skrifgedeelte wat lui: “Die gebod wat ek jou vandag beveel, is nie te moeilik vir jou nie. Dit is ook nie buite jou bereik nie. Dit is nie in die hemel nie, sodat jy nie hoef te sê: ‘Wie sal vir ons opklim hemel toe om die gebod vir ons te gaan haal en ons dit mee te deel sodat ons daarvolgens kan lewe’ nie. Dit is ook nie oorkant die see nie, sodat jy nie hoef te sê: ‘Wie sal vir ons oorvaar na die oorkant toe om die gebod vir ons te gaan haal en ons dit mee te deel sodat ons daarvolgens kan lewe’ nie. Die gebod is baie naby aan jou, jy kan daaroor praat, jy ken dit, jy kan daarvolgens lewe.” Deut 30:11-14

Die woordjie “naby” val my op. Moses het gesê God se gebod is naby aan die volk. Die geskiedenis het getoon dat dit steeds te vêr (moeilik) vir die volk was om te onderhou.

Maar Jesus het God se wil werklik naby gebring. Tot binne ons. Hy leef in ons.

En hoe waar is dit darem nie, as vers 20 lui: “Om die Here jou God lief te hê, Hom te gehoorsaam en Hom aan te hang, sal vir jou lewe gee”

‘n Lewe wat God verwerp, beleef die konsekwensies daarvan. Maar as ons Jesus toelaat om déúr ons God se wil te leef, bring dit waarlik lewe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: