41.) Markus

Markus 12

In hierdie hoofstuk kom een na die ander groep geestelike leiers na Jesus toe, en elkeen probeer Hom vasvra. Jesus word behoorlik gepeper met al die vrae.

Op ‘n stadium skets een van die groeperinge wat nie in die hiernamaals glo nie, ‘n bisarre scenario waar ‘n vrou 7 keer op aarde trou, en dan het die uiteindelike vraag betrekking op met wie sy dan nou eintlik in die hiernamaals getroud gaan wees.

Die vraag is aspris. Dit is bedoel om absurd te wees, want hulle wil die geloof in ‘n hiernamaals probeer belaglik maak.

Ons kry hierdie gedrag vandag nog wanneer mense met mekaar verskil. Baie gou sal jy sien dat iemand ‘n ekstreme voorbeeld noem in ‘n poging om die ander persoon se argument skade te berokken.

Maar Jesus se reaksie op hierdie voorbeeld van hulle is legendaries!

Jesus sê vir hulle: “Is die rede waarom julle dwaal, nie juis dat julle nie die Skrif ken nie en ook nie die krag van God nie? (Mark 12:24)

Ek dink baie na oor hierdie opmerking van Jesus. Ek wonder of dit nie presies is wat met vandag se Christene verkeerd is nie.

Ons sit met ‘n groep gelowiges wat “oop is vir die krag van God”. Hulle beperk nie sy vermoë nie. Hulle glo God kan enige iets doen.

Die probleem is dat hierdie oortuiging nie altyd geanker is in die sekerhede van God se Woord nie. In ‘n poging om God nie te beperk nie, word daar baie van mistiek gemaak. God kon netsowel ‘n naamlose skeppende-krag gewees het. Ons moet die onbegrensbaarheid van God bewonder – en verkieslik oor Hom bly wonder. Mag ons in hemelsnaam daarvan behoed word om ooit met te groot sekerheid te praat oor hoe God is. Ons kan Hom nooit “vasvang” nie. Of so voel hierdie groep gelowiges.

Dan is daar die ander groep gelowiges. Hulle ken die Skrif. Hulle teologie is goed en suiwer. Hulle opleiding is moeilik. God se geskrewe Woord, het vir hulle ‘n kliniese oefening geword. Daar is min ruimte vir God om te beweeg, buite die verstaansveld van die hoogere teoloog.

Dit lyk vir my Jesus wou hê dat altwee hierdie fasette in die lewe van die gelowige in ewewig moet wees. ‘n Diepe kennis van God se Woord – asook ‘n groot openheid vir ‘n beweging van Sy Gees.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *