24.) Jeremia

Jeremia 7

As daar al ooit ‘n Skrifgedeelte was wat die mens teen vormgodsdiens waarsku, dan is dit hierdie een…

Die Judeërs het houtgerus met hulle lewens voortgegaan. Hulle het gedink Jerusalem sal nooit kan val nie. Hoekom nie? Want God se tempel is in Jerusalem!

God se tempel het vir hulle iets soos ‘n “gelukbringer” geword. God sou tog sekerlik nie toelaat dat die stad deur vyande ingeneem word nie? Dan sou die tempel immers in die hande van goddeloses val.

Daar het dus ‘n valse gerustheid by die volk ingetree. Hulle kon leef soos hulle wil, sonder dat daar regtig die gevaar van konsekwensies is. God was immers binne hulle stadsmure ingesluit.

Maar niemand – niemand – hou God gyselaar nie. God is nie gepla met die uiterlike vertoon van godsdiens nie. Hy stel nie belang om ‘n seremoniële plek in ons lewens te beklee nie. Hy begeer om die murg in ons bene te wees, of niks anders nie.

Daarom lei Hy Jeremia om te së…

So sê die Here die Almagtige, die God van Israel: Maak julle lewe en julle dade reg, dat Ek julle kan laat bly in hierdie land. Moenie julle vertroue stel in leuens nie. Julle sê: “Ons is veilig! Dit is die Here se tempel, dit is die Here se tempel, dit is die Here se tempel!” Maak liewers julle lewe en julle dade reg. Doen aan mekaar wat reg is, moenie vreemdelinge, weeskinders en weduwees onreg aandoen nie, moenie mense onskuldig om die lewe bring in hierdie land nie en moenie ander gode dien nie. Dit sal onheil oor julle bring.
JEREMIA 7:3‭-‬6 AFR83

Ons doen dikwels dieselfde vandag. Ons dink God is beskerming aan ons verskuldig, selfs as ons sonde doen. God moet ons seën, selfs as ons lankal nie meer sy koninkryk soek nie, maar ons eie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *