19.) Psalms

now browsing by category

 

Ps 149

Ons kry in hierdie Psalm weer met die tema van ‘n “nuwe lied” te make. Die openingsverse lui:

Sing vir die Here ‘n nuwe lied – sy lof in die byeenkoms van getroue volgelinge!

Dit is ‘n geliefde uitdrukking en kom verskeie kere in die Bybel voor – van die Psalms tot in die profetiese literatuur.

Die oproep om vir die Here ‘n “nuwe lied” te sing is natuurlik niks anders as om vars maniere te vind om vir die Here te sê dat jy vir Hom lief is nie.

Die Psalmdigter wil voorkom dat ons verval in geykte maniere en dat ‘n lewendige verhouding met die Here verstar in lewelose vormgodsdiens.

So belangrik as wat dit is dat mens in ‘n huwelik nuwe maniere vind om jou liefde aan jou lewensmaat uit te druk, so belangrik is dit om dieselfde in jou verhouding met die Here te doen.

Dit is immers ook wat Hy met ons doen…

Dit is opvallend dat wanneer die term “nuwe lied” in Openbaring gebruik word, dit juis is wanneer die Lam van God op die toneel kom.

Jesus is God se “nuwe lied” aan ons – sy vars uitdrukking van liefde aan ons.

Psalm 145

Hierdie Psalm is wat hulle ‘n “akrostieke” Psalm noem. Dit beteken dat elke volgende strofe van die Psalm met die volgende letter van die alfabet begin.

Dit is met ander woorde nogal ‘n kunswerk in sy oorpronklike vorm. Die digter hardloop deur die alfabet en begin met elke volgende Hebreeuse letter, ‘n volgende strofe – sonder dat dit geforseerd klink!

Die sinsnede wat my vandag opval is vers 13: “U koningskap is ‘n koningskap vir alle ewighede, u heerskappy duur deur al die komende geslagte.”

In ‘n tyd wat so baie mense afvallig word en die Here los – so asof die Here “uitgedien” geraak het en niks meer het om in hierdie digitale tyd vir ons te sê nie, kom bely hierdie digter die waarheid: “Die Here is ‘n koning ook vir vandag”. En sy belydenis word natuurlik ook ‘n waarneming. Hoe meer ons dit bely, hoe meer sien ons dit raak. Ons sien toenemend raak hoe nodig ons hierdie Koning selfs in vandag se tyd het. Hierdie Koning is steeds relevant!

Psalm 140

Die Psalm sal sterk met baie van ons resoneer, want die vyand wat in hierdie Psalm beskryf word hoef nie noodwendig lewensbedreigend te wees nie. Dit lyk eerder asof die vyand iemand is wat negatiewe gerugte oor die digter versprei het, omrede daar ‘n groot klem op die “tong” van die vyand is.

Miskien is die uitstaande kenmerk van hierdie Psalm, die feit is dat dit aan aktiewe inisiatief van die digter ontbreek. Ons lees nêrens dat die digter ‘n voorneme uitspreek om byvoorbeeld iets aktief aan die saak te doen nie.

Die rede hiervoor is waarskynlik omdat die digter God as aktiewe rolspeler beskou. Die feit dat daar inisiatief by die mens ontbreek, is geensins passiwiteit nie maar eerder die manier waarop die digter aktief sy geloof uitleef teenoor die aktiewe HEER.

Psalm 140:13-14 “Ek weet: Die Here behartig die regsaak van magteloses, die reg van behoeftiges. 14 Waarlik, regverdiges sal u Naam prys; opregtes sal in u teenwoordigheid woon.”