Israel

Klik gerus op die onderstaande skakels om meer inligting oor die beloofde land in te win:

 1. Hoe seker kan ons wees dat die besienswaardighede in Israel “eg” is?
 2. ‘n Breë oorsig oor die geskiedenis van die “beloofde land”
 3. ‘n Kort verduideliking van wat jy oor “Bybelse argeologie” moet verstaan
 4. Die vernaamste redes waarom die Qumran tekste vir ons so betekenisvol is
 5. Joppe/Jaffa
 6. Beer Sheva
 7. Rooisee
 8. Timna
 9. Masada
 10. Dooie see
 11. Sodom & Gomorra
 12. Ein Gedi
 13. Qumran
 14. Betabara
 15. Jerigo
 16. Berg van versoeking
 17. Nebo
 18. Bet-San
 19. See van Galilea
 20. Berg van Saligsprekinge
 21. Tabgha
 22. Mensa Christi
 23. Kapernaum
 24. Magdala
 25. Migdal
 26. Yardenit
 27. Banias (Cesarea-Filippi)
 28. Tabor
 29. Megiddo
 30. Karmel
 31. Nasaret
 32. Kana
 33. Sesarea Maritima
 34. Betlehem
 35. Olyfberg
 36. Die stad Jerusalem
 37. Tuin van Getsemane
 38. Kerk van alle nasies
 39. Dominus Flevit
 40. Paternosterkerk
 41. Hiskia se tonnel
 42. Bad van Siloam
 43. Davidson-sentrum
 44. Klaagmuur
 45. Tempelberg
 46. Graf van Dawid
 47. Die bovertrek
 48. Yad Vashem
 49. Gallicantu
 50. Bad van Betesda
 51. Kerk van St Anne
 52. Vesting van Antonio
 53. Lithostratos
 54. Via Dolorosa
 55. “Ecce Homo”
 56. Kerk van die Heilige Graf
 57. Tuingraf