• 25.) Klaagliedere

  Klaagliedere 3

  Sjoe, dit is ‘n pragtige hoofstuk hierdie. Eintlik is die mooi te vinde in die struktuur. Die derde hoofstuk is die middelste gedeelte van die boek Klaagliedere. En in die middel van hierdie gedig vind ons ‘n gedeelte wat totaal afwyk van die res van die boek. Dit is die enigste gedeelte in die boek waarin die outeur sy hoop uitdruk. Dit is natuurlik doelbewus in die middelste deel van die bundel geplaas om strategies “omarm” te word deur wanhoop. Wat die digter meld, is egter net so pragtig: Klaagliedere 3:22 “Dit is deur die troue liefde van die Here dat ons nie omgekom het nie, ja, sy ontferming ken…

 • 25.) Klaagliedere

  Klaagliedere 2

  Daar is 2 dinge wat my opval in hierdie gedeelte – een wat betekenis dra vir die onmiddelike en een wat belangrik is om te sien omdat dit eers later vir ons gaan sin maak… Die opvallendheid wat eers later in die boek gaan begin sin maak, is die feit dat die eerste 4 hoofstukke van klaagliedere telkens akrostiese gedigte is. Dit beteken mos dat elke volgende strofe van die gedig, telkens met die volgende letter van die Hebreeuse alfabet begin. Dit is ‘n poging van die outeur om – ten spyte van die donker onderwerp van lyding – ‘n stuk rigiditeit en voorspelbaarheid in die teks te behou. Hierdie…

 • 18.) Job

  Job 42

  Ons het uiteindelik by die laaste hoofstuk van die boek Job gearriveer, en soos in enige goeie boek is die laaste hoofstuk die klimaks of hoogtepunt. Ek sal graag 3 dingetjies wil uitlig in hierdie hoofstuk… EERSTENS: Job 42:7 Nadat die Here hierdie woorde vir Job gesê het, het die Here vir Elifas uit Teman gesê: “My toorn het ontbrand teen jou en jou twee vriende; want julle het nie, soos my dienskneg Job, gesê wat reg is oor My nie. As mens gaan naspeur wat Elifas alles vir Job gesê het, dan is dit die tipiese dinge wat mense vandag nog sê wanneer hulle met lyding te make kry:…

 • 19.) Psalms

  Ps 149

  Ons kry in hierdie Psalm weer met die tema van ‘n “nuwe lied” te make. Die openingsverse lui: Sing vir die Here ‘n nuwe lied – sy lof in die byeenkoms van getroue volgelinge! Dit is ‘n geliefde uitdrukking en kom verskeie kere in die Bybel voor – van die Psalms tot in die profetiese literatuur. Die oproep om vir die Here ‘n “nuwe lied” te sing is natuurlik niks anders as om vars maniere te vind om vir die Here te sê dat jy vir Hom lief is nie. Die Psalmdigter wil voorkom dat ons verval in geykte maniere en dat ‘n lewendige verhouding met die Here verstar in…

 • 14.) 2 Kronieke

  2 Kron 32

  Hierdie hoofstuk bevat een van die mees noemenswaardige wonderwerke van die Ou Testament – wat deur die argeologie bevestig kan word. Mens kan vandag nog die Siloamtonnel in Israel besoek, wat gebruik was om water te bekom. Ons sien ook die versterkings in die stadsmuur wat in hierdie tyd aangebring is, om weerstand teen die dreigende Assiriese inval te bied. Selfs die antieke geskiedskrywer “Herodotus” maak melding van die feit dat die Assiriese weermag so skielik op die vlug geslaan het. Volgens hom het ‘n plaag veldmuise in die kamp van die Assiriers ingevaar en begin pandemonium saai. Hulle het selfs die snare van die boë afgekou en die manskappe…

 • 14.) 2 Kronieke

  2 Kron 30

  Wat ‘n interessante hoofstuk! En hoe maklik kan hierdie hoofstuk darem nie aanleiding gee tot misverstand nie! Ons lees in hoofstuk 30 hoe die volk voorbereidings tref om die Pasga in die tweede maand te vier, omdat daar nie genoeg priesters hulleself gereinig het om dit betyds in die eerste maand te vier nie. Hierdie buitengewone reëling vind nie byval by die volk nie, maar ook by God. Met ‘n eerste oogopslag lyk dit of die boodskap van die teks vir ons te kenne gee dat – indien mens nie God se voorskrifte kan hou nie, dan “doen mens maar wat jy kan”. Dit wil voorkom of 50% gehoorsaamheid beter…

 • 14.) 2 Kronieke

  2 Kron 29

  Die hoofstuk oor koning Hiskia begin deur te vertel hoe hy onmiddelik weggespring het deur hervormings aan die afgewaterde tempeldiens aan te bring. 2 Kron 29:3-5 Hy is die een wat reeds in die eerste jaar van sy regering, in die eerste maandb al, die deure van die huis van die Here oopgemaak en dit herstel* het. 4 Hy het die priesters en Leviete laat ingaan en hulle byeengebring op die plein aan die oostekant. 5 Hy het vir hulle gesê: “Luister na my, Leviete! Heilig julleselfc nou, en heilig die huis van die Here, die God van julle voorouers, en verwyder die besoedeling uit die heiligdom. Die res van…

 • 22.) Hooglied

  Hooglied 5

  Hooglied is bekend vir die beeldryke taal – en hoofstuk 5 is geen uitsondering nie. In die hooostuk beskryf die meisie ‘n nagmerrie wat sy gedroom het. Sy het droom haar verliefde het in die nag na haar huis gekom, maar toe sy vir hom die deur oopmaak het hy skoonveld verdwyn. Sy het hom gaan soek, en toe het nagwagte in die stad haar gekry en aangesien vir ‘n prostituut wat op straat is. Sy begin deur haar droom te beskryf met die woorde… “Ek was aan die slaap, maar my hart was wakker.” (Hoogl 5:2) Dit is ‘n pragtige manier om daardie toestand te beskryf wat ons almal…

 • 20.) Spreuke

  Spreuke 29

  Spreuke 29 is een van daardie hoofstukke wat mens by elke spreuk wil stop en oor dit wil nadink. Dit is eenvoudig ‘n skatkis van juwele. As ek een spreuk moet uitsonder wat my vandag opval, dan is dit vers 7. Sekerlik ook omdat die tema van die reg van armes in hoofstuk 29 herhaal word. Vers 7 lui… “n Regverdige is bedag op die regte van armes; ‘n goddelose verstaan nie sulke kennis nie” Spr 29:7 Wat my hier opgeval is die frase “regte van armes”. Dit het my fassineer omdat ons mos nie juis die term “menseregte” in die Bybel kry nie. Ek wou sien watter woord die…

 • 14.) 2 Kronieke

  2 Kronieke 23

  Vandag se hoofstuk bevat die tipe goed waarvan films gemaak word! Dit is omtrent ‘n paleisrewolusie! Toe Ahasia sterf, neem die koninginmoeder haar kans en vermoor al die moontlike troonopvolgers. Maar ten spyte van haar goed beplande staatsgreep, kom een seuntjie van die koning lewend weg. Die suster van Ahasia – en vrou van die priester Jojada – versteek die kind 6 jaar lank in die tempel. In die 7e jaar maak Jojada dit bekend en kry die volksleiers om hom to ondersteun as koning. Toe Atalia dit sien, het sy geweet haar dae is getel, en sy is wreed vermoor. Dit herinner mens baie aan die woorde van Jesus……