16.) Nehemia

Nehemia 8

Hierdie is ‘n roerende hoofstuk van hoe aangeraak die volk was toe hulle vir die eerste keer weer God se Wet kon aanhoor. Dit was ook nie net ‘n “kultiese-rituele lees” van God se Woord nie. Die Leviete het die implikasie van dit wat gelees word, aan die mense verduidelik en die mense was diep geraak.

Vandag nog sien mens gevalle waar iemand aangeraak word deur die lees of die aanhoor van God se Woord. Dit is nie iets wat ons kunsmatig kan kweek nie. Dit is ‘n bonatuurlike aanraking deur die Heilige Gees.

Ons kan wel bid dat daar altyd by ons dieselfde soort dors vir God se Woord sal wees, soos wat hierdie mense gehad het. Ook ontsag vir God se Woord, mag nie by ons verdwyn nie.

Die geskrewe Woord Van God bly die manier waarop God kies om Homself aan ons te openbaar. Mag ons altyd respek en ‘n liefde vir die Bybel behou.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *