Tag Archives: Wil van die Here

Jesaja 13

Ons lees vandag Jesaja 13 en daarin sien ons hoe Babilonië se ondergang aangekondig word.

Jy moet onthou dat die Israeliete deur Babilonië in ballingskap weggevoer is. Dit was vanweë die volk se ontrouheid aan die Here, dat Hy hulle oorgegee het aan die Babiloniërs – en daarom was hulle beskou as God se werktuig.

Maar Babel was natuurlik vêr van “toegewyd” aan die Here. Hulle was bloot ‘n instrument in Sy hand wat Hy gebruik het om Sy wil te laat geskied.

Babel was self net so goddeloos. Verder het hulle hul verlekker in die ondergang van die Israeliete. Daarom rig die Here nou ‘n weermag op wat húlle sal oorwin.

Jesaja 13:4 lui…

4Hoor die gedreun op die berge, soos dié van ’n groot leërmag. Hoor die rumoer van die koninkryke, van nasies wat saamgespan het! Die Here die Almagtige maak ’n leër gereed vir die oorlog

Met ‘n eerste oogopslag lyk dit asof die Here ‘n Israelitiese weermag op die been bring. Maar ons lees in vers 17 dit is die Mediërs.

Wat ek uit hierdie gedeelte leer is dat die Here enige onwaarskynlike kandidaat kan gebruik om Sy wil te laat geskied. Hy het die Babiloniërs gebruik, toe die Mediërs. Hy het selfs iemand wat in ‘n stal gebore is, in Sy Goddelike raadsplan gebruik.

Mens moet dit onthou in tye soos hierdie wat die wêreld op sy kop gekeer is. Die Here kan selfs COVID-19 as ‘n instrument in sy hand gebruik.

Jesaja 50

“Die Here my God het my geleer om die regte woorde te gebruik sodat ek dié wat moeg is, kan moed inpraat. Elke môre laat Hy my opnuut weer luister, Hy laat my luister soos ‘n leerling moet luister. Die Here my God het my geleer om te luister: ek was nie teen Hom opstandig nie, ek was nie ontrou aan Hom nie. Ek het my rug gehou vir dié wat my slaan, my wang vir dié wat my baard uittrek. Ek het my gesig nie weggedraai toe ek bespot en bespoeg is nie.” (Jes 50:4-6)

Die eerste persoonsvertelling wat hier aan die praat is, verteenwoordig die stem van die deel van die volk wat in die ballingskapstyd getrou gebly het aan die Here. In moeilike tye luister hulle steeds na sy stem en doen hulle die regte ding.

Jy sou verwag dat dit lafenis sou bring vir die mense rondom hulle, en dat hulle daarom gewaardeer word. Maar die teendeel gebeur. Hulle regte optrede word begroet met lyding en vervolging. Tog kry mens nie die idee dat dit die getroue dienaars afskrik nie. Lewe, vir húlle, is om die wil van die Here te doen.

Mag die Here ook in my lewe die dapperheid gee om die régte ding in moeilike tye aanhou te bly doen.

Numeri 9

Daar word in hierdie hoofstuk ‘n woordprentjie aan ons geskilder van ‘n volk wat nie ‘n voet versit het as die Here nie so beveel het nie.

Of hulle verder getrek het en of hulle bly kamp het, het alles van die wolk afgehang wat God op die tabernakel laat neerdaal het. As die wolk begin beweeg het, het hulle kamp opgeslaan. As dit gaan staan het, het hulle uitgespan.

Dit moes wonderlik gewees het om op so ‘n klinkklare manier God se leiding te ervaar. Ek vra myself af op watter manier God vandag my lei? Definitief nie deur ‘n wolk nie. Maar wel deur sy Woord, deur medegelowiges, deur vrede/onrustigheid ens.

Die vraag is seker of ek ewe gehoorsaam reageer op sy leiding? Sien ek sy leiding raak – en as dit sien, gee ek gehoor of steur ek my nie daaraan nie?

Mag ek ‘n lewe kweek wat spreek van sensitiwiteit vir God se Gees – en gehoorsaamheid aan sy leiding.

1 Sam 23 (7Sept)

Ek sien in vandag se gedeelte Dawid se totale afhanklikheid van die Here. Hy soek letterlik treë vir treë die Here se wil.

Eers raadpleeg hy die Here of hy die stad Keïla moet gaan help teen die Filistyne. As hy daar is hoor hy van Saul se planne om hom aan te val. Dan raadpleeg hy die Here of dit die waarheid is – en op dit of die stad se mense hom gaan beskerm of uitlewer. Op grond van dit wat die Here vir hom sê baseer hy elke besluit.

Dit was waarskynlik nie dat hy die Here in ‘n hoorbare stem gehoor praat het nie. Waarskynlik het hy ook maar soos ons die Here se wil probeer uitpluis deur die indrukke wat hy in sy gees beleef het.

Maar hierdie opregte afhanklikheid van hom inspireer my.