Tag Archives: Voorsiening

Psalm 66

Dit voel vreemd om ‘n Psalm soos Psalm 66 vandag te lees. Hierdie Psalm besing die lof van die Here – terwyl ons vandag dalk eerder in benoudheid wil uitroep tot die Here.

Maar kyk fyn. Die lof wat die digter besing, hou alles verband met weldade van die Here in die verlede. Hoekom sal dit wees? Heel waarskynlik is dit omdat die digter tans in ‘n groot penarie sit!

In die antieke tyd het mense geglo is die toekoms agter jou (want jy kan dit nie sien nie) terwyl die verlede voor jou lê (want dit is bekend aan jou). Jy het dus as’t ware met jou rug die toekoms – oftewel die onbekende – in geloop, terwyl jou oë op die verlede gerig is.

Hoe meer onheilspellend die onbekende lyk, hoe meer het hulle geroem op die uitkoms wat die Here in die verlede gebring het. Hierdie manier van na die realiteit kyk, skep hoop vir die gelowige.

Wanneer ek en jy vandag bang oor more is, kan ons ook na die verlede terugkyk en rede vind om die Here te loof. Hoeveel keer het Hy ons nie al gedra, beskerm en vir ons voorsien nie? Hy sal dit weer doen..

Rut 3 & 4

Hoofstuk 3 en 4 bevat ‘n verstommende sameloop van gebeure wat uitloop op Rut en Naomi se versorging en sekuriteit. Boas tree as Losser vir Rut op en neem hulle onder sy beskerming.

Dit is nadat Rut vir hom sê: “Ek is Rut, ek is van u afhanklik, en u is my losser; neem my nou onder u beskerming.” (Rut 3:9)

Toe Rut later vir Naomi by die huis vertel wat gebeur het, sê Naomi: “Wag maar en kyk wat nou gaan gebeur, my dogter. Die man sal beslis nie vandag rus voordat die saak afgehandel is nie.” (Rut 3:18)

Ons het óók ‘n losser onder wie se sorg ons is. Sy naam is Jesus. Wanneer ons (soos Rut) ons onder sy sorg plaas, kan ons nes sy weet dat Hy na ons sal omsien.

Rut 2

Hierdie is altyd vir my so mooi gedeelte, want dit vertel iets van die wisselwerking tussen die mens se verantwoordelikheid en God se voorsienigheid…

Rut sit nie in sak en as nie. Sy neem inisiatief en gaan tel gerwe op in een van die lande. En dit is asof die Here hierdie inisiatief van haar seën. Hy gee dat die koringland waar sy besluit om te begin, toevallig die land van een van haar familie se lossers is (sonder dat sy dit weet).

Om die toeval te vergroot, sê vers 4 dat Boas toe “juis” op daardie oomblik by sy lande opdaag. En asof dit nie genoeg is nie, sien hy toevallig vir Rut tussen ál die ander werksters op die lande, raak.

Vanuit hierdie reeks “toevallighede”, ontstaan daar ‘n dialoog wat in die volgende hoofstuk tot ‘n verhouding ontwikkel. Was die verhouding te danke aan Rut se inisiatief of God se voorsiening? Altwee!

Ek leer hieruit dat die Here van my verwag om werk te maak van dit wat Hy in my geplaas het. Dinge gaan nie net vanself gebeur nie.

Maar ek leer ook dat ek nie op myself aangewese is nie. As ek “buite op die lande is”, voorsien die Here in my lewe met ‘n reeks “toevallighede”.

Eksodus 16 (1 Maart)

Eks 16:4 Die Here wou hê dat die Israeliete elke dag vars kos moes bymekaarmaak. Hou wou daardeur by die volk iets kweek van ‘n daaglikse vertroue in Hom. In vers 20 sien ons dat baie mense nie daarvoor te vinde was nie. Hulle wou opgaar, want net miskien voorsien die Here nie die volgende dag weer so ruim nie.

Is daar by my ‘n daaglikse afhanklikheid van die Here? Ja, ek sê so met my mond. Maar vertrou ek regtig elke more nuut in die Here? Of teer ek nog op ou kos van die verlede?

Gebed: Vra die Here om jou te help dat jy vandag op ‘n vars manier sy sorg aan jou sal raaksien.