Tag Archives: Voorsiening

Rut 3 & 4

Hoofstuk 3 en 4 bevat ‘n verstommende sameloop van gebeure wat uitloop op Rut en Naomi se versorging en sekuriteit. Boas tree as Losser vir Rut op en neem hulle onder sy beskerming.

Dit is nadat Rut vir hom sê: “Ek is Rut, ek is van u afhanklik, en u is my losser; neem my nou onder u beskerming.” (Rut 3:9)

Toe Rut later vir Naomi by die huis vertel wat gebeur het, sê Naomi: “Wag maar en kyk wat nou gaan gebeur, my dogter. Die man sal beslis nie vandag rus voordat die saak afgehandel is nie.” (Rut 3:18)

Ons het óók ‘n losser onder wie se sorg ons is. Sy naam is Jesus. Wanneer ons (soos Rut) ons onder sy sorg plaas, kan ons nes sy weet dat Hy na ons sal omsien.

Rut 2

Hierdie is altyd vir my so mooi gedeelte, want dit vertel iets van die wisselwerking tussen die mens se verantwoordelikheid en God se voorsienigheid…

Rut sit nie in sak en as nie. Sy neem inisiatief en gaan tel gerwe op in een van die lande. En dit is asof die Here hierdie inisiatief van haar seën. Hy gee dat die koringland waar sy besluit om te begin, toevallig die land van een van haar familie se lossers is (sonder dat sy dit weet).

Om die toeval te vergroot, sê vers 4 dat Boas toe “juis” op daardie oomblik by sy lande opdaag. En asof dit nie genoeg is nie, sien hy toevallig vir Rut tussen ál die ander werksters op die lande, raak.

Vanuit hierdie reeks “toevallighede”, ontstaan daar ‘n dialoog wat in die volgende hoofstuk tot ‘n verhouding ontwikkel. Was die verhouding te danke aan Rut se inisiatief of God se voorsiening? Altwee!

Ek leer hieruit dat die Here van my verwag om werk te maak van dit wat Hy in my geplaas het. Dinge gaan nie net vanself gebeur nie.

Maar ek leer ook dat ek nie op myself aangewese is nie. As ek “buite op die lande is”, voorsien die Here in my lewe met ‘n reeks “toevallighede”.

Eksodus 16 (1 Maart)

Eks 16:4 Die Here wou hê dat die Israeliete elke dag vars kos moes bymekaarmaak. Hou wou daardeur by die volk iets kweek van ‘n daaglikse vertroue in Hom. In vers 20 sien ons dat baie mense nie daarvoor te vinde was nie. Hulle wou opgaar, want net miskien voorsien die Here nie die volgende dag weer so ruim nie.

Is daar by my ‘n daaglikse afhanklikheid van die Here? Ja, ek sê so met my mond. Maar vertrou ek regtig elke more nuut in die Here? Of teer ek nog op ou kos van die verlede?

Gebed: Vra die Here om jou te help dat jy vandag op ‘n vars manier sy sorg aan jou sal raaksien.