Tag Archives: Voltooide werk van Jesus

Jesaja 51

Oe, vandag se stuk raak my weer diep…

Die Here sit sy belofte van herstel en terugkeer uit die ballingskap in hierdie gedeelte voort. Om die volk te laat moed skep, neem Hy hulle terug op die spoor van hulle geskiedenis. Hy sê: “Luister na My, julle wat wil reg doen, julle wat na die wil van die Here vra: Dink aan die rots waaruit julle gekap is, aan die klipgroef waaruit julle gegrawe is.” (Jes 51:1)

Hy noem dan die name van die geloofshelde waaruit die volk spruit: Abraham en Sara. Daar was ‘n uitsiglose toekoms, maar die Here het deur hierdie geloofshelde ‘n volk totstand gebring. Omdat hulle uit dieselfde rots gekap is as die geloofshelde, is dit wat waar is van Abraham en Sara noodwendig ook waar van die volk.

Ek en jy sou ook vandag kon vra: “Wie is die rots waaruit ons gekap is? Wie is die klilgroef waaruit ons gegrawe is?” Jesus Christus is die rots waaruit ons gekap is! Ons het ook ‘n uitsiglose toekoms gehad. Maar Jesus het dit alles verander. Wat waar is van Hom, is nou ook waar van ons: Hy is God se seuns, en ons kan ook nou God se kinders genoem word. Hy het die dood oorwin, en ons sal ook die ewige lewe beërwe. Jesus is vlekkeloos voor die Vader. Daardie selfde reinheid het Hy aan ons bemaak. Soos wat Jesus vrymoedig voor die Vader staan, so kan ons nou vrymoedig in die Here se teenwoordigheid staan.

Jesus is die rots waaruit ons gekap is!

Gal 2 (5 Jul)

Hoofstuk 2 is rou evangelie. Sodra ek dink ek moet iets doen om Jesus se verlossingsdaad “meer volkome” te maak, dan trap ek in die slaggat van die wet. Volgens daardie redenasie hoef Jesus dan net sowel nie te gesterf het nie (v21).

Dit sny diep hierdie woorde. Want dit is ons “default setting” om te probeer presteer. Neem godsdienstige prestasie weg van ons en ons voel magteloos. Skielik het ons niks in die hand om vir God aan te bied nie. Dit is dan wanneer ons tot die besef kom ons werklik Jesus vertrou vir ons redding of net in naam so bely.