Tag Archives: Versoening

Jeremia 31

Vandag se hoofstuk bevat die allerpragtigste belofte van genade.

Jeremia was nie net ‘n doemprofeet nie. Hy het nie net die volk se sonde uitgewys en hulle veroordeel nie. By die Here is daar altyd vergifnis en versoening. Daarom sê die Here by monde van sy profeet die volgende:

“So sê die Here: As die hemel daarbo afgemeet kan word en as die fondamente van die aarde daaronder vasgestel kan word, sal Ek die hele nageslag van Israel verwerp oor alles wat hulle gedoen het, sê die Here” (Jer 31:37)

Dit is natuurlik ‘n anomalie. Dit kan nooit gebeur nie. Tot vandag toe – met al ons kennis van die heelal – kan niemand die grootte van die hemel bepaal nie. Dit is ‘n manier om te sê dat die Here nooit-ooit sy kinders sal afskryf nie – selfs al het ons watter sonde ook begaan.

Ook nie vir my en vir jou nie…

1 Kronieke 9

“Hulle en hulle opvolgers was die wagte by die poorte van die huis van die Here, die tenthuis. Daar was wagte by die poorte in elkeen van die vier windrigtings: oos, wes, noord en suid. Hulle ampsgenote het in hulle eie nedersettings gebly en het hulle telkens sewe dae volgens ’n vaste program kom bystaan.” 1Kron 9:23-25

Ons het gesien dat toe die volk nog deur die woestyn getrek het, het hulle die verskillende stamme só geposisioneer dat die verbondstent altyd in die middel van die volk was. Die volk was met ander woorde gesentreer rondom God se teenwoordigheid.

Toe die volk later vestig in Jerusalem, het hulle poortwagte in elke windrigting geplaas om sodoende te kenne te gee dat hulle steeds gesentreer is rondom die tempel.

In vandag se hoofstuk lees ons dat toe die volk terugkeer uit ballingskap, het hulle die nasate van die poortwagte weer opdrag gegee om in die verskillende windrigtings stelling in te neem soos in die dae vantevore.

Mens kan verskeie dinge hieruit leer: Die volk was ontrou aan die Here en daarom was hulle weggevoer. Maar toe hulle terugkeer na Jerusalem het hulle teruggekeer na hulle wortels. As ek verbrou het, is dit die regte ding om terug te keer na die basiese van my geloof. Geen slim “tricks” nie. Mens maak nie ‘n fout reg deur nog ‘n fout te begaan nie. Mens keer terug na die “basics”.

Aan die ander kant sien ons ook in hulle terugkeer na die windrigtings, dat hierdie oorblyfsel van mense wat teruggekeer het, die voortsetting van God se volk is. Hy vergewe hulle en begin weer met hulle ‘n pad stap.

Ons kan ook weet dat daar altyd herstel is by die Here. Selfs as sonde my geskaad of vernietig het, neem die Here dit wat van my oorbly en begin Hy weer van vooraf met my.

Handelinge 15

Die fout om iemand af te skryf, sal vir altyd teen die naam van Paulus gehou word.

Johannes Markus het vir Paulus en Barnabas op hul eerste sendingreis in die steek gelaat. Noudat dit tyd is vir die tweede reis, wil Paulus nie weer vir Johannes Markus saamneem nie. Barnabas is egter nie bereid om hom net so af te skryf nie. Ja, Johannes Markus het foute gemaak. Maar hy sien potensiaal in die jong man raak.

En ook maar goed so. Te danke aan Barnabas se belegging in hierdie man se lewe, het Johannes Markus op die ou end die evangelie van Markus geskryf! Dit was die heel eerste evangelie wat neergepen was, en die ander evangelies het dit ook as bron gebruik.

Kom ons sê dit maar net vir mekaar: Paulus was verkeerd. Paulus was te hard. Paulus was verkeerd om Markus af te skryf. Jesus gooi nie ‘n geknakte riet weg nie, en Paulus was ook nie veronderstel om dit te doen nie. Gelukkig het Paulus later sy eie fout ook agtegekom. Ons sien bv in Kol 4:10 dat Johannes Markus later in Paulus se lewe ‘n belangrike rol gespeel het. Daar het dus vergifnis en versoening gekom.

Mag ek daarteen waak om nie mense af te skryf nie. Mag ek ook soos Barnabas aanhou belê in mense wat my in die steek laat.

Gen 31 (14 Julie)

Wie sou kon dink dat die bankrot verhouding tussen Jakob en Laban ooit kan herstel?

Die vertroue was laag tussen hierdie pa en skoonseun. Toe Jakob besluit om met Laban se dogters en kleinkinders te verdwyn, het dit amper op nog ‘n verdere konfrontasie uitgeloop. Maar die Here doen ‘n wonderwerk in hulle midde en bring die 2 sterk karakters tot versoening.

Ek sien wel dat dit steeds vir Jakob nodig was om weg van Laban te tree. Partykeer is dit tog nodig om arm verhoudings ietwat verder van jou eie lyf weg te hou. Maar hulle is nie kwaai vriende uitmekaar nie. Die Here het versoening bewerk.

Mag dit ons ook aanspoor om altyd versoening met onwaarskynlike kandidate op te soek.