Tag Archives: Tyd

Johannes 7

Vandag neem die leesrooster ons terug na die lewe van Jesus. Wat my in hierdie hoofstuk van Johannes opval, is die tydsberekening waarmee Jesus geleef het. Dit is ‘n tema wat herhaaldelik in hierdie hoofstuk voorkom. Vers 6 is een so voorbeeld:

“Jesus sê toe vir hulle: “Vir My het die tyd nog nie gekom nie, maar vir julle is enige tyd reg.” (Joh 7:6) Kyk ook vers 10, 30, 33 en 37.

Daar is mos die wyd aanvaarde gebruik onder Christene, om te onderskei tussen “chronos”-tyd en “kairos”-tyd. Chronos-tyd is die normale, alledaagse chronologiese tyd. Kairos-tyd daarenteen is die spesiale tyd. Dit is momente wat deur God beskik is.

Dikwels mis ons Kairos-oomblikke omdat ons in die chronos-tyd opgeslurp word. Hoe sou dit lyk as ek in pas is met God se tyd? Mens sou sekerlik met sekere dinge minder impulsief wees. Met ander dinge sou ons dalk juis groter dringendheid vertoon.

Kom ons leef oop oë – nes Jesus – gereed en in voeling met God se tydsberekening.