Tag Archives: Twyfel

Psalm 91

Die Ou Testamentikus, Walter Brueggeman, meen mens kan 3 verskillende soorte Psalms onderskei.

Eerstens kry mens Psalms van oriëntasie. Dit is Psalms vir wie die lewe eenvoudig, reglynig en ondubbelsinnig is. Die goeie word altyd beloon en die slegte word altyd gestraf.

Dan kry mens Psalms van disoriëntasie. Dit is vir wanneer die lewe nie sin maak nie. Dit is wanneer daar vrae gevra en geworstel word.

Derdens kry mens Psalms van heroriëntasie. Dit is wanneer daar groei en ontwikkeling by die Psalmdigter kom. Die digter het dalk ‘n vraag waarmee hy worstel, maar tog sluit hy af met ‘n loflied.

Vandag se Psalm val duidelik in die eerste kategorie. Dit is ‘n Psalm wat eenduidige antwoorde gee. Die gelowige word van alle onheil beskerm. Hy stamp nie eens sy voet teen ‘n klip nie.

Natuurlik weet ons die lewe is nie so eenvoudig nie. Maar dit maak nie hierdie Psalm minder waar nie. Die doel van hierdie Psalm is om ‘n kompas te wees. Dit rig ons geloof op die Here.

En die waarheid wat hierdie Psalm verkondig is meer as net metafories. Dit is hierdie Psalm wat ek gelees (en vir myself toegebid) het, die dag toe ‘n kar my laatmiddag van my fiets afgery het – en ek wonder bo wonder nie ‘n skrapie opgedoen het nie.

Dit is ook dieselfde Psalm wat die Here gebruik het om vir my en Lindie bevestiging te gee dat Hy wil hê ek in 2011 Bybels na Libië toe moes smokkel en dat Hy my sal beskerm. Ja, ek was gevang, maar die Here het my tot in die leeukuil geneem en weer daaruit gehaal voordat die bek van die leeus kon toeslaan. Psalm 91 het vir my wáár geword.

Hy wat by die Allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet, hy sê vir die Here: “U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou.”

Vandag voel ek dus dat ek Psalm 91 op sigwaarde kan neem en mag glo. Op een vlak is die lewe meer kompleks as wat Psalm 91 voorgee. Maar op ‘n ander vlak is dit ook so eenvoudig.

Lukas 24

Ons kom vandag aan die einde van die evangelie van Lukas. In hierdie laaste hoofstuk lees ons van etlike verskynings van Jesus. Één daarvan is aan die Emmausgangers.

Wat my vandag tref is Jesus se medikasie vir twyfel. Die Emmausgangers vertrek uit Jerusalem – wég van die ander volgelinge van Jesus – en geleerdes meen dit simboliseer hulle ontnugtering. Hulle gaan nou terug na dit wat hulle vroeër gedoen het. Hulle maak geen geheim daarvan dat hulle gehoop het dat Jesus die Messias sou wees nie. Maar dit is nou al die derde dag na sy dood…

Die interessante is dat Jesus nie Homself maar net aan hulle openbaar en sê: “Siedaar! Hier is Ek!” nie. Om een of ander rede dink Jesus dit is nie wat nodig is om hulle twyfel op te klaar nie. Jesus se medikasie vir hulle twyfel is die Skrif…

“Daarna het Hy by Moses en al die profete begin en al die Skrifuitsprake wat op Hom betrekking het, vir hulle uitgelê.” (Lukas 24:27)

Is die presies die teenoorgestelde hoe ons werk nie? Wanneer ons ‘n seisoen van twyfel beleef, vermy ons juis die Skrif. Lyk my ons probeer geestelik gesond word sonder geestelike medisyne. Dalk is ons nie dan so ernstig om gesond te word as wat ons voorgee om te wees nie.

Onthou dit die volgende keer wanneer jy deur ‘n moeilike tyd gaan: Verhoog jou inname van die Skrif – moet dit nie verminder nie. Dit is op voorskrif van Jesus.

Lukas 7

Johannes se volgelinge kom by Jesus aan om namens Johannes seker te maak of Jesus werklik is wie hulle gehoop het Hy is.  Miskien het hulle gedink sou Jesus al teen hierdie tyd met sy politieke veldtog begin het? Miskien is dit gewone twyfel soos wat ons almal van tyd tot tyd oorkom.

Ek is altyd verbaas hoekom Jesus nie net Johannes direk geantwoord het nie. Maar Jesus antwoord met die woorde: Luk 7: 21 “Sy antwoord aan die boodskappers was: “Gaan vertel vir Johannes wat julle gesien en gehoor het: blindes sien, lammes loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, aan armes word die evangelie verkondig“.

Wat agter hierdie antwoord sit is die Messiaanse profesieë in die Skrif. Jesus versterk nie Johannes se geloof deur sy ego te streel nie, maar deur hom weer na die Skrif toe te neem.

Is dit nie presies die teenoorgestelde wat ons vandag doen nie? Ons dink die teengif vir twyfel is nog kennis, nog boeke. Jesus se medisyne was Skrif.

Psalm 22 (15 April)

Psalm 22 is ‘n aangrypende Psalm wat iemand se noodkreet na die Here verwoord. As jy dit lees, kom jy vinnig agter hoekom Jesus dit op die kruis aangehaal het en hoekom dit so gepas was.

Wat ek raaksien in hierdie Psalm is dat die Here selfs vir gelowiges soms vêr voel. Verhouding met die Here is nie altyd vuurwarm nie.

Die belangrike is egter dat mens sal aanhou bid wanneer God vêr voel – net soos die Psalmdigter doen. Hierin lê die geheim van volharding.

Gebed: Kom ons bid vandag vir medegelowiges wat geestelik swaar trek of twyfel beleef. Ons bid vir volharding en bemoediging.

Psalm 9 & 10 (11 Maart)

Vandag lees ons Psalm 9 en 10.

Dit wil blyk asof hierdie 2 Psalms destyds saam gebundel was, nog lank voordat die Psalmboek soos ons dit vandag ken, totstand gekom het. Een van die redes waarom geleerdes hierdie mening huldig, is omdat Psalm 9 afsluit met die gebed dat die Here Homself sal openbaar, en Psalm 10 begin met dieselfde pleidooi.

Psalm 10 se struktuur is opmerklik. Daar is duidelike ontwikkeling. Ons sou baie kon leer by die digter: Sy aanvanklike verwyt wat hy in eerlikheid teenoor die Here rig; maar ook die progressie sodat hy kies om sy Psalm te eindig met ‘n geloofsuitspraak. Ons sal goed doen as ons dit sou kon aanleer. Ja, ons mag eerlike moeilike vrae aan die Here rig. Maar daar is niks prysenswaardig daaraan om daar te stop nie. Die kuns is om ons vertwyfeling te laat oorgaan in ‘n keuse vír vetroue.

Wat my egter vandag opval, is die eenvoudige sinnetjie van Psalm 9:11 “… U Here laat díe wat vra na U wil, nie in die steek nie.”

Prewel dit vir jouself ‘n paar keer oor en oor. Dink daaroor. Wat beteken dit vir jou? Miskien staan jy voor besluite op die oomblik. Vra jy genoeg na die Here se wil?  Of miskien het jy nodig om vandag te hoor dat die Here nie jou in die steek gaan laat nie.

Neem hierdie sin saam met jou vandag en bid dit soos wat jy deur die dag gaan. Kom ons ken Hom in elke besluit wat ons moet maak.