Tag Archives: Teofanie

Lukas 5

Mysterium tremendum et fascinans“. Dit was die slagspreuk van Rudolf Otto. Hiermee het hy iets probeer verwoord van die manier waarop die mens, God ervaar. Ons Godsbelewenisse is dikwels ‘n”mysterium” (misterieuse) ervaring van gelyktydige “tremendum” (angs) en “fascinans” (verwondering).

Otto se navorsing was gebaseer op hedendaagse voorbeelde. Maar die verskynsels in die Bybel volg dieselfde patroon. Neem bv Petrus se ervaring:

Toe Simon Petrus dit sien, val hy voor Jesus se knieë neer en sê: “Gaan weg van my af, Here, want ek is ‘n sondige mens.” (LUKAS 5:8)

Na die visvangs beleef Petrus verwondering (oor Jesus se grootheid) en angs (oor sy eie kleinheid en sondigheid).

Die reaksie van die mense wat die genesing van die verlamde man gesien het, eggo Petrus s’n:

Almal het verbaas gestaan en God geprys en vol eerbiedige vrees gesê: “Vandag het ons ongelooflike dinge gesien.” (LUKAS 5:26)

Die enigste mense in hoofstuk 5 wat nie “oop” was om Jesus te sien vir wie Hy is nie, was die Skrifgeleerdes en Fariseërs. Hulle wettiese juistheid het die indruk geskep dat hulle vír God is. Maar inderwaarheid was hulle nie bereid om ‘n God te leer ken wat buite hul boksie opereer nie.

(Dit is dan ook Jesus se punt in vers 36-39)

Mag my vooropgestelde idees van hóé God móét wees, my nie van die geleentheid ontneem om vars ontmoetings met Hom te beleef nie. Mag ek altyd “oop” wees om deur Jesus verras te word.

Eksodus 24 (10 Mrt)

Eks 24:10-11 Hier is ‘n voorbeeld van ‘n Ou Testamentiese “teofanie”, oftewel “Godsverskyning”. Wat treffend is van hierdie voorbeeld, is dat dit gevolg word deur ‘n maaltyd.

Levitikus 3 se maaltydoffer (waaroor ons later hierdie maand gaan lees) bevat dieselfde gedagte, naamlik dat verhouding met die Here uitgebeeld word deur saam te eet in sy teenwoordigheid. Dit verwoord ‘n diepe intimiteit – die soort verhouding wat onder lede van dieselfde gesin bestaan.

Om dit prakties te maak, kan jy vir ‘n oomblik jou oë toemaak en visualiseer hoe Jesus langs jou sit en met jou praat – en jy met Hom. Ons verhouding met God is nie een van afstand nie, maar intimiteit. Kuier gewoon met die Here soos jy met iemand sou doen aan etenstafel.

Gebed: Word bewus van die teenwoordigheid van die Here net daar waar jy nou is – en geniet bloot verhouding met Hom.