Tag Archives: Suid Afrika

Amos 6

Hoofstuk 6 handel oor die gevaar daarin om uitspattig te leef sonder dat die noodkreet van jou medemens jou raak nie. Jou eie gemak stomp jou af vir die nood van ander.

Amos begin deur ‘n reeks voorbeelde te noem van dinge wat die mense in die Noordryk ‘n gevoel van sekuriteit gee: Hulle lê op ivoorbeddens, strek hulle uit op rusbanke, eet lamsvleis, smeer hulle in met uitsoeksalf terwyl hulle wyn drink en musiek op die harp maak.

Dit klink of die lewe hulle goed behandel. Hulle leef gerieflik.

Geen van die voorbeelde wat genoem word is per sé verkeerd nie. Wat verkeerd is, is dat die vernietiging van “Josef” hulle onaangeraak laat. Dit traak hulle nie dat daar mense is wat ten gronde gaan terwyl hulle in weelde leef nie.

Amos se boodskap is ‘n wekroep ook vir my wat in relatiewe vrede en gemak leef, in die midde van ‘n land met baie nood. Die Here wil in my lewe sien dat ek geraak word deur die pleidooi van my medemens.

Habakuk 2

Jy sal onthou dat Habakuk God verwyt het oor dit vir hom voel asof God passief sit en toekyk terwyl onheil seevier. Nou sien ons verwag Habakuk ‘n antwoord van die Here…

Ek wil op my uitkyktoring gaan staan,
my plek op die vestingmuur gaan inneem,
ek wil wag om te verneem
wat die Here vir my sal sê
en wat ek moet antwoord
wanneer mense my verwyt. (Hab 2:1)

Dit spreek nogal van ‘n diep vertroue wat Habakuk in God het. Hy wéét die Here gaan hom antwoord. Hy wag daarvoor.

Ek kon nie anders as hom Habakuk te beny nie. Hoe sal my lewe lyk as ek met soveel vertroue op antwoorde van die Here gaan wag?

In ieder geval, die antwoord wat Habakuk ontvang is net so treffend soos sy afwagting vir dit…

Jy moet net geduldig bly wag
as dit nie gou kom nie,
want dit kom beslis,
dit sal nie uitbly nie.
Dit is die boodskap:
Wie nie reg gesind is nie,
sal sy verdiende loon kry,
maar wie reg doen, sal lewe
omdat hy getrou bly. (Hab 2:3–4)

Die Here sê as’t ware vir Habakuk om geduldig te bly wag. As dit vir hom lyk asof boosheid net toeneem en toeneem asof daar geen keer is aan die onheil nie, moet hy nie dink dinge is vir die Here buite beheer nie – of nog erger – dat dit God nie traak nie.

Die Here sê hierdie een ding staan vas: die onregverdige gaan sy rieme styfloop. Op ‘n stadium gaan hy homself vasdraai in sy eie boosheid.

In ‘n land soos ons s’n is dit ‘n belangrike ding om te onthou. Ons kan maklik moedeloos voel wanneer ons van een na die ander korrupte regeringsamptenaar hoor wat die hele land in diskrediet plaas. Die Here sê, elke persoon wat lief is vir onreg, draai homself een of ander tyd vas. Dalk nie vandag nie. Dalk nie more. Maar hou maar dop, sê die Here.

Handelinge 12

Ons is lief daarvoor om te sê dat vir ‘n gebed om beantwoord te word, dit met geloof gebid moet word. Sonder geloof is dit tevergeefs. Daar is beslis baie Skrifgetuienis wat dit bevestig.

Maar soos soveel keer in die Skrif is daar ook ‘n ander kant van die waarheid – sonder om bogenoemde te weerspreek. In vandag se gedeelte sien ons byvoorbeeld dat die geloofsgemeenskap vir Petrus gebid het, sonder dat hulle regtig geglo het dat daar salf aan die situasie te smeer is.

Jakobus, die broer van Johannes is immers reeds doodgemaak. Dit was net ‘n kwessie van tyd voor Herodus vir Petrus ook sou doodmaak. Dalk het die gemeentetjie maar net gebid dat Petrus “warm” sal slaap in hierdie laaste paar dae van hom. Maar hulle het beslis nie geglo dat hy bevry sal word nie. Ons sien dit in hul reaksie toe hy wel bevry word en aan die deur klop: Hulle glo dit nie. Hulle dink dit is ‘n spook!

Die onstabiliteit van ons land vang my die afgelope ruk. Ek weet ek moet bid, maar ek betrap my dat ek nie eintlik glo dit ‘n verskil gaan maak nie. Ten minste nie in die afsienbare toekoms nie. Dikwels dink ek “ons kan maar bid, maar dinge gaan nog eers erger word voor dit beter word“. Vandag se gedeelte beteken dus woes baie vir my. Dit wys vir my dat die blote feit om aan te hou bid, genoeg is om ‘n deurbraak te bewerkstellig. Ek wil dus sê: “Ek gaan aanhou bid. Ek glo Here, help my in my ongeloof“.

1 Konings 15

Om ‘n leier van integriteit te wees, vra dat jy deurgaans die regte ding doen – selfs as die regte ding die moeilike ding is.

Asa was so’n koning oor Juda. 1 Konings 15 sê dat hy in die voetspore van sy voorvader Dawid geloop het (vers 11) en vertel dan ook verder wat hy alles gedoen het. Onder andere staan daar…

Hy het ook sy ouma Maäka as koninginmoeder afgesit omdat sy ‘n Asjerabeeld, ‘n walglike ding, laat maak het. Asa het die ding stukkend gekap en dit in die Kedrondal gaan verbrand. (1 Kon 15:13)

Dit moes baie moeilik wees om teen jou eie familie op te tree. Maar dit was die regte ding om te doen.

Op die oomblik vang die geweldige leierskapskrisis van Suid Afrika my baie. Dit is onstellend om te sien hoe leiers een ding sê en ‘n ander ding doen. Ons het leiers van integriteit nodig.

Vandag is daar oral oor Suid Afrika optogte om te protesteer teen president Zuma. Kom ons maak ‘n punt om spesifiek vandag vir ons land te bid.

Maar kom ons waak ook daarteen om te dink dat ‘n geestelike verdieping net by ander mense nodig is. Kom ons bid ook dat onsself mense van integriteit sal wees. Kom ons bid dat verandering by ons sal begin.

Jesaja 8

Vandag word dit vir my weer onderstreep dat die Here ánder optrede van sy kinders verwag. Hy wil hê dat ons lewens ánders moet lyk as die wêreld s’n…

Julle moenie alles ‘n sameswering noem wat hierdie volk ‘n sameswering noem nie. Julle moenie bang wees en skrik vir die dinge waarvoor hulle bang is nie. Julle moet die Here die Almagtige eer as die Heilige. Vir Hom moet julle vrees en vir Hóm moet julle bang wees. Hý sal vir julle ‘n veilige beskutting wees.” (Jes 8:12-14)

Lyk my lewe anders? Is ek ook bang vir dieselfde dinge waarvoor die res van Suid Afrika bang is? Of sou my medeburgers kon sien dat ek my vertroue in Iemand anders plaas?

Here, help my om nie te skrik as ander mense skrik nie, om nie bang te wees vir dit waarvoor die wêreld bang is nie.

Jesaja 7

Dikwels voel ek oorweldig. Veral deur my al my werk. Maar ook oor my bekommernisse. Oor my finansies. Oor die toekoms van my land. Oor die gesondheid van my ouers…

Miskien het koning Agas nog meer rede tot kommer gehad. Twee vyandige konings – koning Resin en koning Peka – het met ‘n veldtog teen Jerusalem begin. Maar die Here sê vir Agas:

“Bedaar! Bly kalm! Moenie bang wees nie! Moet jou nie ontstel oor hierdie twee stukke brandhout nie, hulle rook net. Moenie bang wees vir die dreigemente van Resin en sy Arameërs en van Peka seun van Remalja nie.” (Jes 7:4)

Here, sal U my asb help om dinge vanuit U perspektief te sien en U te vertrou?