Tag Archives: Sosiale geregtigheid

Deut 2

Ek leer weer uit vandag se gedeelte dat mens nie met ‘n “chip” op die skouer moet leef nie.

Die volk Israel is besig om weg van Egipte, al deur die woestyn te trek op pad na die beloofde land. Toe hulle in die land van die Edomiete kom, sê die Here vir hulle dat die Edomiete vir hulle bang is, maar dat hulle hulself moet “bedwing” (Deut 2:4). Hulle mag nie teen Edom oorlog maak nie. Hulle moet selfs die kos en water wat hulle gebruik terwyl hulle daar is, koop (Deut 2:6).

Die volk kon sekerlik maklik hulleself aangematig het om te dink: “Óns is God se volk. Dit kom my toe. Hierdie mense is buitendien heidene”. Maar die Here verbied hulle om met so ‘n gesindheid te leef. Hy wil hê hulle moet in vrede – en met ‘n sin vir geregtigheid – tussen hulle buurvolke leef.

Hierdie gedeelte inspireer my vanoggend om self ook met so ‘n gesindheid in ons land wat vol diversiteit is, te leef. Leef, en laat leef. Leef beskeie en leef met ‘n sin van regverdigheid.

Lukas 8

Praat van ‘n storie vol paradokse! Die storie oor die besetene wat in die gebied van die Geraseners bevry word, draai glad nie uit soos ons verwag nie.

Die gemeenskap het hierdie besete man uitgestoot uit vrees wat hy aan hulle kan doen. Toe Jesus voet aan wal sit, word Hy deur hierdie man begroet met die woorde om asseblief weg te gaan. 

Jesus genees hierdie man tot so ‘n mate dat hy weer gereed is om in die gemeenskap ingeneem te word. En dit is hier waar alles omvergegooi word…

Die verhaal eindig met die gemeenskap wat pleit dat Jesus moet weggaan en die man – die einste man wat Jesus aanvanklik weggejaag het – smeek nou vir Jesus om te bly.

Jy sou verwag dat die gemeenskap baie bly sou wees dat hierdie man nou genees is en nie meer ‘n gevaar vir homself of vir hulle is nie. Maar die rede waarom die gemeenskap vir Jesus wil weg hê, is omdat Jesus se aanraking van die man ‘n baie negatiewe effek op hulle bates gehad het. Ál hulle varke het weggehardloop! Hulle was bang dat hoe langer Jesus in hulle midde bly, hoe groter skade hulle dalk kan lei. Hulle was sekerlik reg: Jesus keer altyd die establishment om.

Die teks lei my om myself af te vra of ek regtig Jesus by my wil hê? Wat as Jesus vandag uitgeworpenes wil herstel? Wat as dit dalk van my gaan kos? Is my eie materiële en finansiële welstand in lyn met God se koninkryk? 

Dan 4 (23 Jul)

Hierdie hoofstuk bevat ‘n belydenis van koning Nebukadneser. Op ‘n stadium roep hy in herinnering die woorde wat Daniël vir hom gesê het: “Daarom, U Majesteit, luister na my raad: breek met u sonde en u ongeregtigheid, doen wat reg is en bewys barmhartigheid teenoor dié wat in nood is.”

Ek sien in my geestesoog hierdie klein Daniëltjie wat voor die groot en magtige koning Nebukadneser te staan kom. Sy broek moes gebewe het – en sowaar daar gaan hy voort en spreek hy die koning aan oor die sondes…

Dit laat my baie dink aan wat die Ou Testamentikus Walter Brueggemann noem: “speaking up to power”. Brueggemann is lief daarvoor om uit te wys hoeveel keer Ou Testamentiese figure teen gesag moes uitvaar. Hy lig uit dat die Farao’s van vandag waarteen Moses moes opstaan – oftewel die Nebukadnesers waarteen vandag se Daniëls moet opstaan – enige vorm van onderdrukking en uitbuiting is (wat byna altyd gepaardgaan met die misbruik van ‘n magsposisie).

Mag ons dieselfde dapperheid vertoon om op te staan waar mense van outoriteit hulle mag misbruik.

Esegiël 5 (16 Maart)

Ek vra verskoning dat vandag se refleksievraag nou eers by jou uitkom. Ek is verkoue en was lekker pap vandag!

As ek myself afvra wat het die volk gedoen om die Here so te ontstel dat Hy gedryf word om hulle op hierdie verskriklike manier te straf, dan sien ek gee die Here 2 redes:

  • 5:6 Daar was sosiale onreg.
  • 5:11 Hulle het afgode aanbid.

Die Here het nie verander nie. Dieselfde dinge wat Hom destyds gebelg het, belg Hom vandag nog. Daarom kan ons onsself gerus afvra hoe lyk ons gewete met betrekking tot ons sosiale geregtigheid en die afgode in ons lewe. Bid gerus daaroor en praat met die Here daaroor.

Terloops, dit is vir my interessant dat in Esegiël se simboliese optrede, hy die een is wat die straf uitvoer – en ook die een is wat gestraf word. Dit is natuurlik ook so met die Here. Hy was die een wat gestraf het, maar deurdat sy volk verneder is, het ook sy naam daaronder gely. My goeie en slegte optrede, raak altyd die eer van die Here op ‘n positiewe of negatiewe manier.