Tag Archives: Sondeval

Eksodus 26 (2 April)

So, nou moet ons begin kophou!

  • Eerstens (Eks 26:7) is daar ‘n tent van bokhaarmateriaal oor die tabernakel geplaas (wit)
  • Tweedens (Eks 26:14) kom daar dan rooi gekleurde ramsvelle bo-oor die wit bokhaarmateriaal
  • Derdens (Eks 26:14) kom daar ‘n seil van gebreide vel oor die gekleurde ramsvelle.

In ons Bybelskoolsessie het ons gesê dat die tent van ontmoeting ‘n uitbeelding is van hoe God se teenwoordigheid in die paradys gelyk het. En hier sien ons iets daarvan: As jy na die tabernakel kyk, sien jy die storie van die sondeval. Met ‘n eerste oogopslag sien jy diervelle. Dit is dieselfde beskutting wat God gebruik het om die mens mee te beklee na die sondeval (dit is nou na hulle powere poging om hulleself te beklee met blare). Maar as diervelle gebruik is om hulle te klee, beteken dit dat iets moes sterf as gevolg van die mens se sonde. Die “toemaak” van die mens, word met ander woorde simbolies gesien as die “toemaak van sonde”. Dit lei jou tot die volgende laag, naamlik die rooi ramsvelle. Die rooi kleur herinner dat daar onmoontlik versoening kan kom as daar nie bloed vloei nie. Die onderste laag simboliseer die uiteinde van die rite: die wit bokhaarmateriaal dui op reinheid.

Dit is die prentjie wat die volk altyd voor hulle gesien het.

En dit is ook die prentjie wat vir ons op die kruis afgespeel het: Die lam word geslag, en sy bloed was ons skoon.

Gebed: Vra vir die Here dat net soos wat Hy hierdie prentjie in die harte van die volk inge-ets het, Hy dit ook in jou hart sal in ets.