Tag Archives: Seksuele

Levitikus 19

Ek geniet altyd die boek Levitikus vreeslik baie. En vandag se hoofstuk is geen uitsondering nie.

Mens kan maklik verkeedelik dink dat niks in vandag se hoofstuk meer raakvlakke het met vandag se samelewing nie. Maar ons sal verkeerd wees as ons dink dat mens altyd ‘n direkte, een-tot-een, raakvlak moet vind.

Dit gaan veel eerder oor beginsels wat mens moet soek. Kom ek verduidelik…

Vandag se gedeelte begin met die bekende oproep: “Wees Heilig want Ek die Here julle God is heilig.” Lev 19:2

En dan volg daar ‘n rits bepalinge oor hoe ‘n heilige lewe behoort te lyk. Mens moet toegee, die outeur(s) het gevisualiseer dat ‘n heilige lewe baie prakties uitgeleef gaan word. ‘n Heilige lewe sou nie ‘n kloosterlewe wees, waar jy van ander mense afgesonder is nie.

‘n Heilige lewe sou een wees waar jou lewe ten diepste ge-integreer sou wees met die lewe van ander mense rondom jou – en selfs die omgewing waarbinne jy jou bevind.

Ja, die voorbeelde wat in Hoofstuk 19 opgenoem word is volksvreemd vir ons vandag. Daar is tog nie meer iets soos tempelprostitusie vandag nie.

Maar kyk ‘n bietjie wyer. Wat simboliseer die voorbeelde wat opgenoem word? Gou sal jy sien dat dit oor die verhoudinge gaan waarbinne ons staan.

Die oproep begin dus met: “Wees heilig want Ek is heilig”. En dan lyk heiligheid so…

  • Verhouding met God het ‘n effek op jou verhoudinge met medemense. (bv vers 32)
  • Verhouding met God het ‘n effek op jou verhouding met die natuur en omgewing waarbinne jy leef. (bv 23)
  • Verhouding met God het ‘n effek op jou verhouding tot die geesteswereld. (bv 31)

Die groot gedagte is dat ‘n heilige lewe waartoe ons opgeroep word, ‘n lewe is waar jou verhouding met God ten diepste ge-integreer is met elke faset van jou alledaagse lewe.

 

Levitikus 18

Vandag se hoofstuk handel oor verskillende soorte seksuele verhoudings waarvan die Israeliete hulself van moet weerhou.

Miskien is die eerste beginsel wat ons uit hierdie hoofstuk kan haal, dat ons seksuele lewe nie losgemaak kan word van ons verhouding met God nie. Vanuit die Woord sien ons dat die Here Hom die reg toe-eien, om eise aan ons te stel rakende die uitlewing van ons seksualiteit.

Die tweede ding wat ons moet raaksien, is dat die Israeliete opgeroep word om seksuele lewens te handhaaf wat baie anders lyk as die nasies rondom hulle. Vers 3 sê dat hulle lewe baie anders moes lyk as die Egiptenaars en die Kanaäniete wat hulle buurvolke was. Ons sou kon sê dit was die norme – of die kultuur – waarmee hulle baie goed bekend was.

As ons dit wil kontekstualiseer vir onsself, dan gaan ons moet sê dat, níe net het die Here ‘n appél op die seksuele lewens van sy volgelinge nie, maar die effek daarvan gaan waarskynlik wees dat ons lewens – ook op ‘n seksuele vlak – baie anders gaan moet lyk as die lewens van ander mense wat hulle in die dominante kultuur bevind.