Tag Archives: Roeping

Genesis 1

Hier is die skakel na ons nuwe leesrooster vir die jaar: KLIK HIER OM AF TE LAAI

Ons is op die oomblik in ons gemeente met ‘n reeks oor “Roeping” besig. Daarom kan ek nie help om in die openingsverse van Genesis raak te sien dat die Here met doel geskep het nie…

Veronderstel ek hou ‘n polshorlosie op en sê: “Hierdie is ‘n goeie horlosie”. Ek bedoel nie daarmee die horlosie is goed in alles nie. Die horlosie is byvoorbeeld nie goed om te eet nie. Dit is ook nie ‘n goeie selfverdedigingswapen nie. Dit is slegs “goed” waarvoor dit gemaak is, naamlik om tyd te hou.

As ons dus sê iets is “goed”, verklap dit “doel”. Iets is “goed” vir die “doel” waarvoor dit gemaak is.

En dit is wat ons stom laat as ons sien dat die Here van Genesis 1:1 tot 1:31 presies 7 keer (die Goddelike getal) sien dat sy skepping “goed” is. Die laaste vers lui:

“Toe het God gekyk na alles wat Hy gemaak het, en dit was baie goed.” Gen 1:31

Die implikasie hiervan is geweldig. Ook jý is goed. Ook jý is gemaak vir doel. Dit beteken ‘n doellose lewe is die grootste mors wat mens kan oorkom.

Mag ek en jy leef met intensie.

Lukas 4

Dikwels word ons spanning veroorsaak deur die verwagtinge wat ander mense oor ons koester. Jy voel jy moet opleef en voldoen aan al die verwagtinge wat ander aan jou koppel. Die probleem is nie dat die mense die verwagtinge oor jou koester nie. Die probleem is dat jy jou lewe volgens ander se smake en wense begin inrig. Dít veroorsaak spanning, want jy leef nie dan eg nie.

Ek sien mense het dit ook met Jesus gedoen. Kapernaum wou hê Hy moet by hulle bly. Kyk net hier:

Teen dagbreek het Hy uitgegaan en na ‘n eensame plek toe vertrek. Die mense het Hom begin soek, en toe hulle by Hom uitkom, het hulle Hom probeer beweeg om nie van hulle af weg te gaan nie. Maar Hy het vir hulle gesê: “Ek moet ook aan die ander dorpe die evangelie van die koninkryk van God verkondig, want daarvoor is Ek gestuur.” (Luk 4:43)

Jesus se antwoord is net so verstommend. Hy weet presies waarvoor Hy gekom het en waartoe Hy geroep is. Eintlik is die hele hoofstuk 4 van Lukas sprekend daarvan.

Die bevryding van die besetene in Kapernaum (vers 31-37) en die genesing van Petrus se skoonma (vers 38-41) is nie losstaande, lukrake insidente nie. 

Dit is alles die letterlike vervulling van die Jesaja teks wat Jesus in Nasaret voorgelees het (vers 18-19). Hy bewerk vrylating vir gevangenes en uitkoms vir bedruktes. Jesus was soos ‘n vlymskerp spiespunt en het presies geweet waarom Hy doen wat Hy doen.

Op ‘n persoonlike vlak is dit ook wat ek begeer vir my eie lewe. Dat ek nie van bakboord na stuurboord geslinger sal word deur die smake, voorkeure en wense van ander mense nie, maar dat ek gedryf sal word deur wat ek wéét die Here van my -vir hierdie oomblik – verwag.

Eksodus 2

Sjoe vandag se hoofstuk het baie diamante. 

Dit vertel die verhaal van hoe Moses ‘n Egiptenaar doodslaan, dit eers probeer stilhou en dan daarna moet vlug.

Dit word eintlik ‘n wonderlike verhaal om te illustreer hoe sonde sneeubal – hoe een sonde na die volgende sonde lei. Dit werk vandag nog so met ons ook. Die verhaal beeld ook vir ons uit oor sonde floreer op die leuen van geheimhouding. Ons glo altyd niemand sal weet nie, of niemand mag uitvind nie. En dit is presies hier waar die kake van die sonde op die sterkste is. Die verhaal dien egter ook as ‘n voorbeeldverhaal van hoe die Here jou einste foute tot sy eer kan gebruik. Dit was juis Moses se weersin in die slawerny van sy volk, wat uiteindelik hom ‘n roeping van die Here besorg het.