Tag Archives: Rein en onrein

Levitikus 15

Vandag se hoofstuk in Levitikus handel oor soorte uitskeidings en afskeidings uit ‘n mens se liggaam. Ek kan heeltemal insien waarom mense – nadat hulle so ‘n hoofstuk gelees het – kan voel dat die Bybel vêr van hulle leefwêreld verwyderd is en selfs irrelevant is.

Daar was egter goeie redes waarom daar reinheidswette was. As jy meer wil weet oor hoe die konsepte “rein” en “onrein” gewerk het, kan jy op hierdie skakel klik. Dit vertel ook vir jou hoe ons gedeeltes soos hierdie vir vandag kan interpreteer.

Met betrekking tot vandag se hoofstuk, is dit belangrik om weet dat daar geweldige groot klem op grense geplaas is in die antieke tyd. Die liggaam het ook grense gehad. Wanneer ‘n grens gebreek word, is dit onrein – en vandaar al die stipulasies oor semen, maandstondes ens wat jou onrein maak.

Die belangrike ding om op te let, is dat die volk hierdeur iets van God wou naboots. Hulle het geglo dat God grense onderhou en duidelik tussen dinge onderskeid tref: Hy skei dag van nag, vasteland van water en diere van die mens.

Deurdat die mens dan ook groot klem lê op grense, boots hulle nie net iets van sy karakter na nie, maar word dit ook in hulle harte vasgelê dat hulle as ‘n volk “afgegrens” moet leef van ander en “anders” moet wees as die heidene rondom hulle.

Dit benodig dus ‘n lang verduideliking om te sien hoekom vandag se teks wel relevant is – maar in wese dring die teks daarop aan dat ons onsself afvra of ons lewens anders lyk as die wêreldlinge s’n rondom ons? Het ons meer liefde? Luister ons met groter begrip? Leef ons met sterker intergriteit, eerlikheid en opregtheid? Het ons ‘n dieper toewyding? Of lyk ons lewens ook maar soos ons omgewing?

Levitikus 14

Ek het ‘n paar riglyne gaan neerpen wat jou kan help met vandag se gedeelte in Levitikus. Klik gerus op die onderstaande skakel:

Hoe werk “rein” en “onrein” – en wat is die betekenis daarvan vir vandag?

Rakende Levitikus 14 is dit vir my treffend dat dit ‘n priester is wat na die “onrein” persoon toe moet gaan – buite die kamp – en dan die persoon “rein” moet verklaar. Daarna moet die persoon ‘n offer bring wat die stand van reinheid as’t ware bekragtig.

Dit stel Jesus se bediening in ‘n heel ander lig. In die Nuwe Testament het Jesus die rol van die priester ingeneem deurdat Hy byvoorbeeld melaatses in die veld genees en rein verklaar het.

Waar mense onder die ou verbond self hulle offers moes bring, het Jesus dit in die nuwe verbond namens ons kom doen. Dit sal gepas wees as ons dit juis in hierdie week onthou wanneer ons die kruisiging van Jesus vier.

Levitikus 11 & 12

Vandag lees ons ‘n fassinerende gedeelte oor watter diere “rein” of “onrein” sou wees, asook wanneer ‘n vrou na swangerskap weer “rein” sou wees. Hierdie boksies van “rein” en “onrein” is die kategorieë waarvolgens die Ou Testamentiese mens sin gemaak het van die leefwêreld wat hom/haar omring.

Ek kan nogal dink dat dit vir mense moeilik is om te verstaan. Dit is dikwels selfs vir my moeilik te begryp. Ek sal probeer om ‘n stukkie verduideliking hieroor te skryf in die week wat kom, en dan sal ek jou daarvan laat weet.

Laat dit vir nou net genoeg wees om te sê dat Jesus die spelreëls alles kom verander het. Waar reinheid in die Ou Testament bedreig kon word deur iets wat van buite af, die grens deurbreek na binne, sê Jesus dat reinheid bepaal word deur wat “binne” aangaan.

Mag dit wat “binne” aangaan in ons, dan vir Hom tot eer wees.