Tag Archives: Regverdigheid

Deut 2

Ek leer weer uit vandag se gedeelte dat mens nie met ‘n “chip” op die skouer moet leef nie.

Die volk Israel is besig om weg van Egipte, al deur die woestyn te trek op pad na die beloofde land. Toe hulle in die land van die Edomiete kom, sê die Here vir hulle dat die Edomiete vir hulle bang is, maar dat hulle hulself moet “bedwing” (Deut 2:4). Hulle mag nie teen Edom oorlog maak nie. Hulle moet selfs die kos en water wat hulle gebruik terwyl hulle daar is, koop (Deut 2:6).

Die volk kon sekerlik maklik hulleself aangematig het om te dink: “Óns is God se volk. Dit kom my toe. Hierdie mense is buitendien heidene”. Maar die Here verbied hulle om met so ‘n gesindheid te leef. Hy wil hê hulle moet in vrede – en met ‘n sin vir geregtigheid – tussen hulle buurvolke leef.

Hierdie gedeelte inspireer my vanoggend om self ook met so ‘n gesindheid in ons land wat vol diversiteit is, te leef. Leef, en laat leef. Leef beskeie en leef met ‘n sin van regverdigheid.