Tag Archives: Profeet

Eseg 33 (1 Aug)

Die rol wat iemand op die wagtoring vertolk, is ‘n baie treffende manier om die rol van die profeet te verduidelik. As die persoon op die wagtoring gevaar sien aankom maar swyg, is hy/sy aandadig daaraan as mens hulle lewens sou verloor. Op soortgelyke manier is ons skuldig as ons dinge sien wat verkeerd is, maar nie daaroor praat nie.

Dit is hier waar dit moeilik raak…Party mense vind soveel vreugde daarin om ander op hul sonde te wys, dat hul glad nie meer ernstig opgeneem word nie. In teenreaksie hierteen het dit gebruiklik geword om te sê: “Moenie oordeel nie”. Tot so ‘n mate dat dit in ons dag en tyd ongehoord is om iemand oor sonde aan te spreek.

So hoe maak ons met hierdie gedeelte? Kom ons vra vir die Here wysheid en sensitiwiteit om met takt met mense oor sonde te praat – maar ons vra ook vir dapperheid om nie daarvan af weg te skram nie.