Tag Archives: Onpartydigheid

1 Konings 2

Klik hier om jou nuwe LEESROOSTER af te laai

Mens kou nogal moeilik aan hierdie hoofstuk. In hierdie hoofstuk gee Dawid die laaste opdragte aan sy seun Salomo voordat hy sterf.

Een van die opdragte is om af te reken met Joab. Joab – teen hierdie tyd ‘n ou man – het 2 mense koelbloedig vermoor. Vir Abner en Amasa het hy op ‘n verradelike manier om die lewe gebring.

Dit is nodig dat Salomo reg sal laat geskied en teen Joab optree.

Maar hoekom het Dawid nie teen Joab opgetree nie? Dit het immers jare gelede mos gebeur? Wel, Joab het groot steun onder die weermag gehad. Indien die koning teen hom sou optree, kon dit tot ongelukkigheid in die weermag lei. Joab was ook vroeër ‘n vertroueling van Dawid en het hom in talle veldslae bygestaan. Dawid het ook vir Joab gebruik om op ‘n slinkse manier Urija uit die weg te ruim (2 Sam 11).

Dit is asof Dawid se foute van die verlede asook sy moed wat hom destyds ontbreek het, nou inhaal. Joab se sonde kan nie meer ongestraf gelaat word nie. En nou moet Dawid se seun dit doen…

Die teks skerp die belangrikheid by ons in om ‘n reguit pad te loop. Verkeerd is altyd verkeerd – selfs as vriende dit doen. Reg is altyd reg – selfs as ons die risiko loop om weerstand op te tel. Ons moet onpartydig, regverdig en objektief optree. Indien nie, dan haal ons onvermoë om dit te doen ons een of ander tyd in.