Tag Archives: Offerkultus

Levitikus 4 (23 Maart)

Die sonde-offer is die vierde van vyf offers, en die eerste offer wat verbind kan word met sonde. Hierdie offer was nie veronderstel om “geniet” te word nie, daarom het dit nie gepaardgegaan met wierook nie.

Miskien is die hoofgedagte vir my die volgorde van die prosessie. Die rite word in detail beskryf wat wanneer moes gebeur. Die belangrike is egter dat die eerste fase by die tent van ontmoeting begin, en dan kring die rites uit totdat die karkas na buite die kamp gedra word.

Die simboliek hiervan is dat versoening sy oorsprong by God het, en nie by die mense nie. Die verloop van die rite begin nie buite die kamp tot by die tent van ontmoeting nie, maar andersom. Dit is die Here wat nog altyd die inisiatief neem.

Kom ons onthou dit hierdie paastyd.

Gebed: Dank die Here dat Hy aan ‘n manier gedink het om ons te verlos, nog lank voordat ek en jy kon.

Lev 3 (22 Maart)

Toe ons Eksodus 24 gelees het, het ons na die maaltydoffer verwys. In Eks 24:11 sien ons die vreemde verskynsel dat mense in die teenwoordigheid van die Here geëet het sonder om te sterf. Dit was ‘n vreugdevolle geleentheid, en dit was ook die voorloper van die maaltydoffer. Die maaltydoffer word gebring vir die Here, maar dan word dit self geëet in die Here se teenwoordigheid. Dit was ‘n uitdrukking van nabye intimiteit met die Skepper.

Gebed: Vergeet vandag van groot woorde of om die Here te probeer beïndruk met dit wat jy sê. Sit net waar jy is en geniet die teenwoordigheid van die Here. Sê vir die Here dat jy vir Hom lief is.

Levitikus 1 (20 Maart)

Vir die volgende 7 dae, spandeer ons bietjie tyd in Levitikus en kyk ons na die 5 offers van die ou verbond. Ek vertrou dat dit ook jou gedagtes sal stem vir Goeie Vrydag wat voorlê.

Die eerste offer was die brandoffer. Onthou, soos ons in die Bybelskoolsessie gesê het, handel hierdie offer nie oor sonde nie. Dit is ‘n offer wat die bestaande verhouding met die Here gevier het. Dit is ook een van die 3 offers wat met aroma gepaard gegaan het (die 2 offers wat oor sonde gehandel het, gaan sonder aroma gepaard). Die klem lê dus in hierdie offer dat die totale offer aan die Here gewy is, en dat dit ‘n welriekende geur afgee wat vir die Here welgevallig is

Die mooi vir my hierin, is dat die persoon ‘n offer sou bring -nie omdat hy/sy skuldig voel nie – maar bloot om verhouding met die Here te vier. Ek wil ook so wees. Ek wil die Here ook net kan geniet.

Die interessante is dat die sinskonstrukie en woordeskat in die Septuagint (die Griekse vertaling van die Hebreeuse Ou Testament) oor die gedeelte wat handel oor die brandoffer, dieselfde lui as Efesiërs 5:2 “soos Christus ons ook liefgehad en om ons ontwil sy lewe as ‘n offergawe gegee het, ja, ‘n offer wat vir God aanneemlik was”.

Met die naderende Paastyd, dink ons aan Jesus se offer aan die kruis. Ons sou kon sê dat Jesus elke brandoffer voor Hom, oortref. Hy is volledig aan die Vader gewy, en die Vader vind in Hom, méér as in alle brandoffers, ‘n welbehae.

Gebed: Ons sou vandag net weer kon dankbaar wees deur te weet dat die offer aan die kruis, volledig aanvaar was.