Tag Archives: Naasteliefde

Romeine 15

Vanoggend spring hierdie vers uit en dit gaan lê op my hart…

Ons moenie aan onsself dink nie: elkeen van ons moet aan ons naaste dink en aan wat vir hom goed is en wat hom in die geloof kan opbou” (Rom 15:2)

Paulus se beginsel is so eenvoudig. Natuurlik beteken dit nie ons moet “push-overs” wees wat uitgelewer is aan ander nukke en grille nie. Ons mag ook standpunt inneem en sterk voel oor sake.

Maar ook wanneer ons sterk voel oor ‘n saak, dan moet dit gaan oor wat goed is vir ander en ánder in die geloof kan opbou. Dit moet nie gaan oor myself nie.

En deurdat mens die heeltyd uitkyk vir ander en jouself ontsê of verloën, is mens besig om uitdrukking te gee aan die karakter van Jesus. Dit is wat Hy sou doen. En daarom groei ons sélf ook wanneer ons uitkyk vir ander.

Job 35

Elihu het ‘n baie interessante beskouing van sonde. Van ál Job se vriende voel dit vir my het hý meeste sin gepraat. Alles wat hy gesê het is natuurlik nie goeie raad gewees nie, maar baie van dit was.

In hoofstuk 35 lewer Elihu repliek op Job se mismoedigheid. Job sê aan die een kant dat sy saak voor God skoon is en dat hy dat hy verwag om geregtigheid van God te ontvang. Maar in dieselfde asem vra Job of dit regtig die moeite werd is om nie te sondig nie (vers 2 en 3). Daarop sê Elihu vir hom:

“Kyk op, kyk na die hemel,
kyk na die wolke hoog bokant jou:
as jy sondig, wat doen dit aan God,
as jy baie keer oortree,
hoe raak dit Hom,
as jy sonder sonde is,
wat baat dit Hom,
wat kry Hy van jou?
Jou sonde raak jou medemens
en jou onskuld raak jou medemens.” (Job 35:5-8)

Dit is ‘n baie goeie waarneming van Elihu. Party mense dink mos hulle kan God “terugkry” as hulle sonde doen. Hulle is om een of ander rede kwaad vir die Here, en nou wil hulle hul oorgee aan sonde om Hom as’t ware seer te maak. Job het byna-byna in hierdie kategorie beland.

Maar daardie sonde wat ons doen, maak niks aan God nie. Dit verwoes wel die mense rondom ons. Dit vernietig op die ou einde onsself. Maar dit maak niks aan God nie.

Dit is belangrik om dit te onthou in ons eie lewe ook. My sonde doen afbreek aan die feit dat ek na die beeld van God geskep is. As ek sonde doen, is ek nie ‘n getroue weerspieeling van hoe God regtig is nie. Die Here neem daardie wanvoorstelling van Hom nie ligtelik op nie. Maar die uiteinde is dat dit die mense rondom my en ekself is, wat vernietig word deur sonde.