Tag Archives: Naam van die Here

Spreuke 18

Die agtiende hoofstuk van Spreuke wemel met kosbare wyshede. Mens sou byna op enige van die verse kon toespits. Maar vanoggend vang my oog vers 10.

“Die Naam van die Here is ‘n sterk vesting; die regverdige vind daar skuiling.” (Spreuke 18:10)

Die waarheid wat in hierdie vers opgesluit lê, lê op verskillende vlakke. Die eerste vlak is natuurlik wat geleerdes die “soteriologiese” vlak sal noem – ons verlossing. Elkeen van ons wat die Naam van die Here “aanroep” – dit is maar ‘n ander manier om te sê wat in verhouding met die Here leef – sal gered word.

Maar hierdie vers is ook op ‘n ander vlak wáár. En dit is ‘n vlak wat baie mense huiwerig is om hulle hand op papier te sit, want dit is so misterieus…

Net gister praat ek met ‘n Oom na kerk. Hy was in die afgelope week in ‘n motorongeluk. Sy bakkie het gerol en is afgeskryf. Hy het ongedeerd uitgeklim. Hy vertel die oomblik toe sy bakkie begin tol, het hy (byna soos ‘n refleksreaksie) uitgeroep: “Here help!” Dieselfde het ‘n paar jaar gelede met Lindie gebeur toe die minibus waarin sy gery het, begin rol het.

Dieselfde het met duisende ander gelowiges al in ongelukke, aanvalle of enige derglike gevaar gebeur – insluitende myself. Ek sal die Here verloën as ek nie erken dat Hy ook mý, al só gered het nie. Ek het eerstehands al ervaar dat daar krag is in die Naam van die Here. Die Naam van die Here bring die geesteswêreld in beroering.

Ek sal graag my seuns nog hierdie geestelike waarheid wil leer: Eendag, as jy in ‘n oomblik van krisis is, roep die naam van die Here aan. Nie soos iemand wat dink dat daar toorkrag in sy Náám sit nie. Nie soos iemand wat dink dat hy/sy die regte formule of towerwoorde moet gebruik om God aan die beweeg te kry nie. Maar soos iemand wat, as kind van God, die reg het om in ‘n krisis na jou hemelse Pa uit te roep. Wat jou red is nie die regte woordgebruik nie, maar die appél wat jou verhouding op die Allerhoogste los.

Natuurlik maak hierdie ook baie vrae in ons gemoed los – uitsonderings waaraan ons kan dink of teologiese vrae wat dit skep. Daarop kan ek nie in hierdie kort dagstukkie ingaan nie. Dit neem egter niks weg van hierdie feit nie: As die Here se kinders na Hom roep, luister Hy.

Eksodus 17 (2 Maart)

In Eks 17:15 vind ons nog ‘n eienaam van die Here wat met sy verbondsnaam Yahweh verbind. Dit is die naam “Yahweh-Nissi”. In die ou vetaling word dit weergegee as “Die Here is my banier” en in die nuwe vertaling as “Die Here gee my die oorwinning”.

Moses’hulle was oppad na die beloofde land onder die banier van Yahweh. Omdat hulle Hom gehoorsaam, gee Hy vir hulle die oorwinning.

Kan ek nie ook my dagtaak – en selfs my lewe – met hierdie eienaam van die Here tegemoet gaan nie? Wanneer ek voor moeilike situasies te staan kom, onthou ek Yahweh-Nissi. Mag alles wat ek doen en sê, wees asof ek onder die banier van my God leef. Dit moet aan Hom eer bring. En omdat ek Hom gehoorsaam, weet ek gaan ek met sy seën en beskerming.

Gebed:  Mag ek alles wat ek doen, U verheerlik.