Tag Archives: Magmisbruik

1 Konings 1

Klik hier om jou nuwe LEESROOSTER af te laai

Praat van ‘n paleisrewolusie! Vandag lees ons van die onderlinge stryd tussen 2 van Dawid se seuns wat elk hom as koning wil opvolg, Adonia en Salomo.

Mens kan egter nie help om minder van Adonia te hou nie. Hy was magsbehep. Nog voordat sy pa selfs gesterf het, het hy geleef asof sy pa reeds dood is. Sy ambisie om koning te word, het hom ‘n paar strategiese skuiwe laat doen. Hy konkel met die Joab en met die priester Abjatar (vers 7). Dit lyk of hy van vroegs af geleer het hoe om mense om te koop, want hy reël ‘n partytjie waar hy die gaste bederf – alles in ‘n poging om hulle ondersteuning te werf (vers 9). Tog nooi hy doelbewus nie die mense uit wat hy weet hom nie sal ondersteun nie (vers 10).

Adonia is slinks. Hy probeer met skelm strategiese skuiwe politieke veld wen. Teenoor Salomo lyk hy eintlik desperaat. Salomo is totaal afwesig as ‘n karakter wat “aktief” is. Hy is “passief” in die sin dat hy nie na mag gryp soos Adonia nie. Uiteindelik ontvang hy die koninskap – maar nie omdat hy daarna gegryp het nie – maar omdat die Here dit vir hom gegee het.

Hierdie hoofstuk sit soveel vrae op die tafel:

  • Gryp ek na mag?
  • Vertrou ek die Here of vertrou ek op my strategiese planne?
  • Wie is die Natan in my lewe wat vir my uitkyk? Sonder Natan sou Salomo gedoem wees. In wie se lewe is ek Natan?

Die skuld vir die hele petalje word baie subtiel voor Dawid se deur geplaas. Die outeur sê: “Sy vader het hom van kleins af nooit berispe of vir hom gevra: “Hoekom maak jy so?” nie” (vers 6)

Hierdie vers onderstreep nie net die belangrikheid van tug in ‘n kind se lewe nie, maar ook die belangrikheid van stemme in ons lewe wat kritiese vrae vra wat ons onsself moet kan verantwoord. Onderwerp ons onsself genoeg hieraan?

Esegiël 7 (18Mrt)

Hierdie is ‘n dramatiese hoofstuk wat die rede vir die ballingskap uitspel. Neem byvoorbeeld:
▪ Vers 10 “Soos mag toegeneem het, het eiegeregtigheid toegeneem”. Dit laat my dink aan die gesegde “Power corrupts. Absolute power corrupts absolutely”. Misbruik ek soms die mag tot my beskikking?
▪ Vers 19-20 Dit wat hulle nagejaag het en as waardevol in die lewe beskou het, het juis hulle ondergang beteken. Watter koers slaan my lewe in? Is daar ambisies of begeertes in my lewe wat dreig om afgode te word en wat my van God se wil kan weglei?

Vandag se gedeelte beklemtoon God se straf en die hooplose situasie wat daaruit vloei. Vers 26 meld byvoorbeeld dat wanneer God sy rug op die volk gekeer het, kan hulle nêrens meer leiding/raad ontvang van waar hulle in die verlede dit gekry het nie. Onthou dat die straf nie “redelose woede” is nie. Die Here draai sy rug op die volk omdat hulle hul rug op Hom gedraai het. Ek kan ook nie verwag dat God soos ‘n hondjie agter my sal aanloop terwyl ek maak en breek soos ek luskry nie. Ek is afhanklik van Hóm, nie Hy van my nie. Sê dit sommer vir die Here.

Die aankondiging van straf benadruk die erns van sonde. Dit moes verskriklike nuus vir die volk gewees het. Vandag dank ek opnuut die Here dat my straf volledig in Jesus gedra is.