Tag Archives: Lofprysing

1 Kronieke 25

Ons lees in vandag se hoofstuk hoe Dawid tempelsangers aangewys het. Nadat die gedeelte uitgebrei het oor die seuns van Heman, word daar vertel hoe die indeling plaasgevind het:

“Hulle is vir diens geloot volgens die reël dat oud en jonk gelyk is, of hy nou al opgelei of leerling was.” (1 Kron 25:8)

Dit is ‘n interessante maatstaf. Veral in ag genome die feit dat dit ‘n samelewing was wat baie status aan ouderdom gekoppel het. Tog gee hulle gelyke kans aan mense wat oud en jonk was.

Ek dink ons kan baie leer by die Joodse siening van kinders. As mens byvoorbeeld hulle feeste ondersoek, dan sien jy dat kinders ‘n kritiese belangrike rol speel. Kinders was nie “verdra” nie. Die feeste is eintlik rondom hulle gebou (neem byvoorbeeld die rol van kinders tydens die rite van die paasmaaltyd).

Hier by die tempelsang, sien mens weer iets daarvan. Kinders skuif nie na die agtergrond sodat die groot mense die ding kan doen nie. Hulle is geheel en al deel van alles.

Dink ons kultuur nie dalk verkeerd oor kinders nie? Kyk ons nie dalk te veel na hulle asof hulle “onvolledige volwassenes” is nie? Ons moet altyd onthou dat kinders nie ‘n “mini-Heilige Gees” ontvang het nie. Hulle is nie minderwaardige gelowiges nie. Die Here kyk nie so na hulle nie, en ons behoort ook nie.

Psalm 103

Die Psalms bestaan mos uit bundels. Psalm 103 is die eerste Psalm in die lof-bundel:

“Ek wil die Here loof,
met alles wat in my is,
wil ek sy heilige Naam loof.
Ek wil die Here loof
en nie een van sy weldade
vergeet nie.
Dit is Hy wat al my sonde vergewe,
wat al my siekte genees,
wat my red van die graf
en my met liefde en ontferming kroon,
wat my die goeie in oorvloed
laat geniet,
my die jeugdige krag van die arend
skenk.”

Net in die eerste 5 verse verklaar die digter nie minder as 3 keer dat hy die Here wil loof nie. Maar die mooi van die Psalm is dat die lof aan die Here in konsentriese sirkels uitkring.

Dit begin by die digter (v1). Dan kring die lof uit na die groep (v10). Dan kring dit nóg verder uit na die engele (v20). Totdat die Psalm aan die einde die ganse skepping oproep tot Lof aan die Here (v22).

Die struktuur van die Psalm doen vanoggend iets aan my gemoed. Dit herinner my dat die Here groter is as my klein wêreldjie. My klein wêreldjie draai om myself. Maar inderwaarheid handel hierdie lewe oor die Here.