Tag Archives: Kruis van Jesus

Jesaja 15 & 16

Wat my vandag tref is die geskeurdheid waarmee God die oordeel voltrek.

Die aankondiging van straf beweeg nou na Moab. Moab wat ook Israel se vyande. Dalk sou jy verwag dat die Bybel God beskryf asof Hy Hom daarin verlekker terwyl Hy hierdie heidense volk straf.

Maar ons sien presies die teenoorgestelde:

  • My hart brand oor Moab. Sy mense het gevlug tot by Soar (vers 5)
  • Ek huil saam met Jaser oor die wingerde van Sibma, my trane vloei oor julle, Gesbon en Elale… (Vers 9)
  • Dit kerm in My oor Moab, dit kerm soos ’n lier, my binneste kerm oor Kir-Geres (Vers 11)

Is die beeld van God wat ek in my gedagtes het, een van ‘n bloeddorstige, wraaklustige God? Want die Here is dit beslis nie.

Hierdie hoofstuk wys vir ons hoe God se liefde en sy regverdigheid Hom verskeurd laat. Hy moet straf – maar Hy wil nie. Op die kruis van Golgota sien ons hoe daar ‘n ewige oplossing kom vir die vereiste wat God se heiligheid stel, en sy begeerte om genadig te wees.

Levitikus 6 (25 Maart)

My vriend, dit is Goeie Vrydag. Mag hierdie Paasfees jou hart aanraak.

Lev 6:12-13 Dit is interessant om te sien hoeveel moeite die priesters moes doen om toe te sien dat die vuur op die altaar nie doodgaan nie. Die vuur het natuurlik iets gesimboliseer van die Here se teenwoordigheid – en juis daarom was dit belangrik dat dit blywend moes brand.

Die Hebreerskrywer het later hierop ingespeel en geskryf: “Verder, elke priester staan dag vir dag sy diens en verrig, en bring elke keer weer dieselfde offers, wat tog nooit die sondes kan wegneem nie. Maar Jesus Christus het één offer vir die sondes gebring en vir altyd aan die regterhand van God gaan sit.” (Heb 10:11-12)

Sien jy dit raak? Hy speel die 2 priesters teen mekaar af. Die ou verbond se priester teenoor die nuwe. En die sleutel van die teks is in die postuur van die priester…as ‘n teken dat die offers nooit sou kon ophou onder die ou verbond nie, moes die priesters altyd staande bly. Maar Jesus Christus het nadat Hy sy offer gebring het, gaan sit. Dit is verby. Vir altyd.

Gebed: Ek kan aan niks anders dink om vandag oor te bid, as oor die kruis nie…