Tag Archives: Koninkryk van God

Lukas 8

Praat van ‘n storie vol paradokse! Die storie oor die besetene wat in die gebied van die Geraseners bevry word, draai glad nie uit soos ons verwag nie.

Die gemeenskap het hierdie besete man uitgestoot uit vrees wat hy aan hulle kan doen. Toe Jesus voet aan wal sit, word Hy deur hierdie man begroet met die woorde om asseblief weg te gaan. 

Jesus genees hierdie man tot so ‘n mate dat hy weer gereed is om in die gemeenskap ingeneem te word. En dit is hier waar alles omvergegooi word…

Die verhaal eindig met die gemeenskap wat pleit dat Jesus moet weggaan en die man – die einste man wat Jesus aanvanklik weggejaag het – smeek nou vir Jesus om te bly.

Jy sou verwag dat die gemeenskap baie bly sou wees dat hierdie man nou genees is en nie meer ‘n gevaar vir homself of vir hulle is nie. Maar die rede waarom die gemeenskap vir Jesus wil weg hê, is omdat Jesus se aanraking van die man ‘n baie negatiewe effek op hulle bates gehad het. Ál hulle varke het weggehardloop! Hulle was bang dat hoe langer Jesus in hulle midde bly, hoe groter skade hulle dalk kan lei. Hulle was sekerlik reg: Jesus keer altyd die establishment om.

Die teks lei my om myself af te vra of ek regtig Jesus by my wil hê? Wat as Jesus vandag uitgeworpenes wil herstel? Wat as dit dalk van my gaan kos? Is my eie materiële en finansiële welstand in lyn met God se koninkryk? 

Ps 11 (19 Maart)

Sjoe, hoe mooi is hierdie Psalm 11 darem nie? Dit voel omtrent of die digter net oploop gaan met lof en nie homself kan keer nie. Dit is een groot lofsang van God wat regeer. Die gedagte van God se koninkryk laat my baie wonder. Vandag lees ek in Dallas Willard se boek “Divivne Conspiracy” die volgende: “God’s kingdom is the range of his effective will, where what he wants done is done”.

Dat God dus Koning is hoef ons nie oor te wonder nie. Maar in aansluiting met die daaropvolgende Ps 12 wat kla dat daar geen vroom persoon meer in die land oor is nie, moet ek vra hoe ver strek ons Koning se heerskappy?

En dit is alles goed en wel om te bid dat sy heerskappy tot in ons regering sal strek, maar as ek nie toelaat dat Hy ook in my lewe regeer nie, dan perk ek God se heerskappy in.

Gebed: Kom ons gee net weer ons hele lewe oor aan die Koning. Ons onderwerp ons eie koninkrykies aan Syne.