Tag Archives: Jesus

Levitikus 10

Dit is nogal onstellend om vandag se gedeelte te lees: Nadab en Abihu het grusaam gesterf – net omdat hulle in die heiligdom met ‘n vuurpan gekom het wat nie aan die stipulasies voldoen het wat die Here neergelê het nie.

Met ‘n eerste lees, voel dit onregverdig wat hierdie 2 priesters oorgekom het. Dit voel selfs kleinlik van die Here om hulle met die dood te tref, net omdat hulle eie inisiatief geneem het.

Die sleutelvers van die gedeelte vind ons egter in vers 3: “Toe sê Moses vir Aäron: “Die Here het gesê: Wie ’n offer vir My bring, moet besef dat Ek heilig is; sy ontsag vir My moet vir die hele volk duidelik wees.”

Die kruks van vandag se hoofstuk is dat ons nie die Here op ons “terme” kan dien nie. Hoeveel keer sal mens darem nie deesdae hoor dat so en so nie dalk nie dit en dat van God glo nie, maar die persoon is waarlik opreg in sy soeke na die hoër weë.

Opregtheid is ongelukkig nie goed genoeg nie. Nadab en Abihu was ook opreg. Wat nodig is, is dat ons die Here in opregtheid – en nougesetheid sal dien.

Die Here is heilig. Ons dien Hom nie op ons terme nie, maar op syne. Hy maak die reëls, en ek val by dit in.

Die Here het ook nie sedert die Ou Testament sy vereiste van gehoorsaamheid verlaag nie. Hy verwag dieselfde standaard van ons vandag nog.

As Hy sê, “Jesus is die weg na die Vader” dan help dit nie ons sê “Ja, maar daar is mense wat God wil dien maar liefs nie vir Jesus nie”. Jesus is deur God gekies om die klip te wees waaroor ons vandag nog sal struikel, en die rots waarteen ons ons stamp. (Rom 9:33 en 1 Pet 2:8)

Johannes 10

Johannes 10 is bekend omrede dit die hoofstuk is waar Jesus na Homself as die “Goeie Herder” verwys. Maar bekendheid met hierdie gedeelte, veroorsaak dat ons maklik oor ander betekenisvolle gedeeltes lees sonder dat ons dit agterkom.

Dit tref my altyd dat Jesus in hierdie gedeelte eintlik 2 beelde gebruik. Hy sê Hy is die goeie herder, maar Hy sê ook dat Hy die ingang is:

“Ek is die ingang; as iemand deur My ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uit gaan en weiding kry.” (Joh 10:9)

Reflekteer net vir ‘n oomblik vandag op hierdie gedagte dat Jesus ons ingang is: Enige weiding (kos) wat ons kan hoop om te kry, kan ons nét kry as ons deur Hom gaan. Hy is inderdaad die enigste weg na die waarheid en die lewe.

Lukas 8

Praat van ‘n storie vol paradokse! Die storie oor die besetene wat in die gebied van die Geraseners bevry word, draai glad nie uit soos ons verwag nie.

Die gemeenskap het hierdie besete man uitgestoot uit vrees wat hy aan hulle kan doen. Toe Jesus voet aan wal sit, word Hy deur hierdie man begroet met die woorde om asseblief weg te gaan. 

Jesus genees hierdie man tot so ‘n mate dat hy weer gereed is om in die gemeenskap ingeneem te word. En dit is hier waar alles omvergegooi word…

Die verhaal eindig met die gemeenskap wat pleit dat Jesus moet weggaan en die man – die einste man wat Jesus aanvanklik weggejaag het – smeek nou vir Jesus om te bly.

Jy sou verwag dat die gemeenskap baie bly sou wees dat hierdie man nou genees is en nie meer ‘n gevaar vir homself of vir hulle is nie. Maar die rede waarom die gemeenskap vir Jesus wil weg hê, is omdat Jesus se aanraking van die man ‘n baie negatiewe effek op hulle bates gehad het. Ál hulle varke het weggehardloop! Hulle was bang dat hoe langer Jesus in hulle midde bly, hoe groter skade hulle dalk kan lei. Hulle was sekerlik reg: Jesus keer altyd die establishment om.

Die teks lei my om myself af te vra of ek regtig Jesus by my wil hê? Wat as Jesus vandag uitgeworpenes wil herstel? Wat as dit dalk van my gaan kos? Is my eie materiële en finansiële welstand in lyn met God se koninkryk?