Tag Archives: Huwelike

Hooglied 2

Ons lees vandag vir die eerste keer in die boek Hooglied. Hierdie boek het al menigte bespreking ontlok: “Waarom sou ‘n boek oor liefde (en seksuele begeerte) in die Bybel opgeneem wees?”, het baie mense al gevra.

Verskeie het al in die verlede hierdie boek vergeestelik en gesê dat dit eintlik net ‘n metafoor is vir die liefde wat tussen God en sy bruid (ons) bestaan. Mens sou seker daardie “interpretasie-sprong” op plekke kon maak, maar dit sou nie heeltemal reg laat geskied aan die oorspronklike bedoeling van die boek nie.

Dit is beter om die boek te neem vir wat dit is: ‘n Vurige gedig van begeerte en liefde. En daar is niks mee fout dat so iets in die Bybel is nie. Dit is juis gepas, want die Here het die liefde (en seks) gemaak. Ons as gelowiges sal goed doen om daaroor in verwondering te wees en dit die regmatige plek in ons huwelike te gee.

Die Here was vir my goed, en het reeds vir my my lewensmaat gegee. Ek kan dink as jy nog enkellopend is en hierdie gedeeltes lees, dat dit ‘n gemis in jou wakker maak. Gebruik dit nogtans om sommer vir hierdie faset van jou lewe te bid: Vra die Here dat Hy die regte persoon oor jou lewenspad sal stuur en jou begeerte na intimiteit op so ‘n wyse sal vervul.

Vir my persoonlik – wat op die oomblim baie dink aan my seuns se toekomstige lewensmaats – tref Hooglied 2:7

“moenie die liefde wakker maak en aanvuur voor die tyd daarvoor ryp is nie.” (Hooglied 2:7)

Ek bid vandag vir hulle seksuele onskuld, en dat hulle nie op skool en later deur seksuele vergrype soos pornografie, besoedel sal word nie. Mag die Here hulle beskerm en op sy regte tyd hulle bekendstel aan hulle toekomstige lewensmaats.

1 Konings 11

Salomo is aan ons bekend oor die swakplek wat hy vir vrouens uit ander volke gehad het.

Die Bybel sê “Hy het sewe honderd vrouens uit vorstelike families gehad, en ook nog drie honderd byvroue“. (1 Kon 11:3)

Die rede hoekom hy so baie vrouens gehad het, was waarskynlik nie vanweë wellus of so iets nie. Dit was meer waarskynlik omdat dogters destyds gegee is as die seël op handelsbetrekkinge. Dit was dus nie sy liefde vir vroue nie, maar sy liefde vir geld, waarom hy uiteindelik so baie vrouens gehad het.

Nogtans sê die Bybel dan…

Dit was sy vrouens wat hom verlei het. Veral in sy ouderdom het Salomo se vrouens hom verlei om ander gode te dien. Toe het hy die Here sy God nie meer met soveel toewyding gedien soos sy pa nie. (1 Konings” 11:3–4)

Lewensmaats smeer aan mekaar af. Ons beïnvloed mekaar se uitkyk op die lewe en die prioriteite wat ons najaag.

  • As jy met iemand getroud is wat nie jou liefde vir die Here deel nie, vra vandag die Here om jou staande te hou – en ook dat jou lewensmaat eendag aangeraak sal word deur die Heilige Gees.
  • As jy nie getroud is nie, vra die Here om vir jou eendag ‘n lewensmaat te gee wat vir Hom ken en lief is.
  • As jy getroud is met iemand wat die Here ken, dank Hom daarvoor en vra Hom dat julle saam geestelik sal groei.
  • As jy kinders het, kan jy ook bid dat die Here eendag vir jou kinders ‘n lewensmaat sal gee wat hul verhouding met die Here sal goed doen.

Gen 29 (12 Jul)

Dikwels hoor ek kritici sê dat ons nie die Bybel moet gebruik om vir ons raad oor ons huwelike en menseverhoudinge te gee nie. Die argument is dat die lewe van die Bybel te ver verwyderd staan van die lewe van vandag. “Die mans in die Bybel was dan in poligame huwelike“, sal die kritici sê, “moet ons dit ook doen?” vra hulle sarkasties.

Maar ek dink daardie soort arguementvoering mis die punt. In vandag se hoofstuk lees ons bv hoe Jakob die bedrieër, bedrieg word en opeindig met 2 vrouens. Maar ver daarvan om dit as die norm of die voorbeeld voor te hou, skilder die Bybel dan vir ons ‘n prentjie van hoe die emosionele wroeging in ‘n huwelik lyk wat nie kerngesond is nie. Gevoelens van vergelyking en verwerping vier hoogty. As daar een boodskap in hierdie gedeelte is, dan is dit hoe om dit nie te doen nie.

Die Bybel bly dus steeds geldig vir vandag. Mag ons nooit mense – en veral nie huweliksmaats – teen mekaar afspeel en manipuleer nie.