Tag Archives: Getuiewees

Eseg 36 (3 Aug)

Die hoofgedagte wat vir my in Eseg 36 uitkom, is dat hoewel die Here uitkoms vir sy volk beloof, Hy nie gaan optree omdat hulle dit so verdien nie maar omdat sy Heilige Naam so daaronder ly. Hulle skandelike gedrag plaas die Here in diskrediet. Hulle gedrag laat ander volke die karakter van die Here in twyfel trek.

Dit is miskien ‘n harde waarskuwing vir ons as gelowiges om weer te hoor. Ons sonde benadeel ons, ja. Maar op ‘n nog ernstiger vlak benadeel ons sonde die Here. Dit tas sy eer aan. Dit is ‘n slegte getuienis.

Mag niks wat ek dink en doen die Here in diskrediet bring nie. Mag niemand wat my dophou, se dink van die Here daal nie.