Tag Archives: Geregtigheid

Levitikus 16

Hmmm…vanoggend se gedeelte gee my ‘n glimlag: Môre is dit Groeie Vrydag en vandag lees ons van die jaarlikse versoendag.

Kan ons ooit besef hoe belangrike gebeurtenis hierdie vir die volk was? Die héle offerkultus het deur die jaar opgebou na hierdie punt: Een keer per jaar word daar ‘n versoeningsoffer gebring vir ál die sondes van die héle volk. Natuurlik kon die offers nie regtig sondes wegneem nie. Ons weet dit want die Bybel self sê so:

Die wet van Moses is slegs ‘n skadubeeld van die weldade wat sou kom, nie ‘n werklike beeld daarvan nie. Voortdurend, jaar na jaar, word dieselfde offers gebring, en tog kan die wet dié wat die offers bring, nooit volkome van sonde vry maak nie.(Heb 10:1)

Dit is asof die volk geweet het – hoe belangrik die offerkultus ook al vir hulle was – dat dit slegs heenwys na iets groter, beter, waardevoller wat nog moet kom. Jesus het op één dag, ál die sondes van die héle wêreld op Hom geneem.

Die verskil was dat Hy dit nie jaar na jaar weer hoef te doen nie. Dit was één offer vir alle tye (sien Heb 10:11-12). Dit beteken dat hier waar ek nou sit – en daar waar jy nou sit – is ons sondes vergeef en afgeskryf. Ons is vry!

Neem dit in ontvangs en maak dit jou eie. Moenie langer in die verlede dwaal nie. Leef ‘n nuwe lewe!