Tag Archives: Gemeenskap van gelowiges

Eseg 34 (2 Aug)

Heng, niemand wat ‘n geestelike leier is kan hierdie gedeelte klassifiseer as ‘n lekker “voel-goed-gedeelte” nie.

Die gedeelte roep mens op tot diepe selfondersoek: Neem ek my roeping nog ernstig op? Doen ek my beste? Doen ek my taak met liefde of gaan ek maar net meganies deur die gewoontes?

Gelukkig is daar ook ‘n trooswoord. Niemand van ons kan ooit die opperherder se plek inneem nie – en daarom moet ons ook loskom van daardie “Messias-kompleks” van ons. Ons rol is om getrou te wees aan die taak wat die Here vir ons gegee het – totdat die die opperherder weer sy verskyning maak.

Handelinge 2 (9 Mei)

Sjoe, hier is so baie pitkos in hierdie gedeelte.

Wat my vandag opval is vers 42. Die DNA van die vroeë Kerk was gebou op grondige lering, onderlinge verbondenheid (koinonia) – dit was waarskynlik juis die doel van die gemeenskaplike maaltye. En dan was hierdie Jesus-beweging verder gebou op gebed.

Mens kan soveel oor elkeen van hierdie sê. Wat my vandag opval is dat niks hiervan ruimte gelaat het om jou geloof in Jesus in jou privaatheid te beoefen nie. Dit was nie ‘n individuele saak nie. Dit was gemeenskaplik.

Mens kan nie help om te wonder of ons regtig vandag genoeg van die gemeenskap van gelowiges in die Kerk maak nie. En dit is nou van my as ‘n introvert.

Kom ons bid en vra die Here om ons altyd te herinner dat ons deel uitmaak van ‘n groter liggaam.