Tag Archives: Gebedsbeantwoording

1 Kronieke 29

Dit is aandoenlik om Dawid se gebed te lees. Jy hoor die warmte van sy liefde vir die Here, sy volk en ook sy seun. Op ‘n stadium bid hy juis vir sy seun Salomo en hy sê:

“Gee aan my seun Salomo dat hy met volle oorgawe u gebooie, u verordeninge, u voorskrifte sal hou, dat hy dit alles sal doen en die tempel wat ek beplan het, sal bou” (1 Kron 29:25)

Die hoofstuk vervolg en meld dan dat Salomo tot koning verkies is. Dit is egter opmerklik dat Salomo nêrens in die gedeelte ‘n aktiewe rolspeler word nie. Hy bly passief, in die sin dat daar net oor hom verhaal word en wat met hom gebeur. Nader aan die einde van die hoofstuk staan daar:

“Die Here het Salomo hoë aansien in die oë van die hele Israel laat geniet en hom ’n koninklike verhewenheid geskenk wat nie een van die Israelitiese konings voor hom gehad het nie.” (1 Kron 29:25)

Die Here het gehoor gegee aan Dawid se gebed. Natuurlik het Salomo ook ‘n aandeel in sy lewe gehad – hy het keuses gemaak. Maar die gedeelte van vandag laat dit tog blyk dat ons gebede vir ander mense, groot krag het.

Ook ek is die produk van my ouers en grootouers se gebede – én die Here se genade. Ja, ek maak my eie besluite. Maar ek sal die Here oneer aandoen as ek nie ook erken dat ander vir my gebid het, en dat Hý vir my geweldig goed was nie.

Op ‘n soortgelyke wyse kan ek ook in ander se lewens inbou deur gebed. Ek kan bid vir my kinders, vir kerkleiers, vir ons land se leiers. En vandag se gedeelte sê dat die Here ons gebede, sy genade en hulle eie selfstandigheid, op ‘n misterieuse wyse saamvoeg tot ‘n groot geheel.

Kom ons bid vir ander!

Habakuk 2

Jy sal onthou dat Habakuk God verwyt het oor dit vir hom voel asof God passief sit en toekyk terwyl onheil seevier. Nou sien ons verwag Habakuk ‘n antwoord van die Here…

Ek wil op my uitkyktoring gaan staan,
my plek op die vestingmuur gaan inneem,
ek wil wag om te verneem
wat die Here vir my sal sê
en wat ek moet antwoord
wanneer mense my verwyt. (Hab 2:1)

Dit spreek nogal van ‘n diep vertroue wat Habakuk in God het. Hy wéét die Here gaan hom antwoord. Hy wag daarvoor.

Ek kon nie anders as hom Habakuk te beny nie. Hoe sal my lewe lyk as ek met soveel vertroue op antwoorde van die Here gaan wag?

In ieder geval, die antwoord wat Habakuk ontvang is net so treffend soos sy afwagting vir dit…

Jy moet net geduldig bly wag
as dit nie gou kom nie,
want dit kom beslis,
dit sal nie uitbly nie.
Dit is die boodskap:
Wie nie reg gesind is nie,
sal sy verdiende loon kry,
maar wie reg doen, sal lewe
omdat hy getrou bly. (Hab 2:3–4)

Die Here sê as’t ware vir Habakuk om geduldig te bly wag. As dit vir hom lyk asof boosheid net toeneem en toeneem asof daar geen keer is aan die onheil nie, moet hy nie dink dinge is vir die Here buite beheer nie – of nog erger – dat dit God nie traak nie.

Die Here sê hierdie een ding staan vas: die onregverdige gaan sy rieme styfloop. Op ‘n stadium gaan hy homself vasdraai in sy eie boosheid.

In ‘n land soos ons s’n is dit ‘n belangrike ding om te onthou. Ons kan maklik moedeloos voel wanneer ons van een na die ander korrupte regeringsamptenaar hoor wat die hele land in diskrediet plaas. Die Here sê, elke persoon wat lief is vir onreg, draai homself een of ander tyd vas. Dalk nie vandag nie. Dalk nie more. Maar hou maar dop, sê die Here.

Jesaja 49

In hoofstuk 49 kom die wending in die Jesajaboek. Die Here kondig aan dat daar ‘n einde aan die ballingskap gemaak sal word en dat die volk sal terugkeer na hulle land. Hoe onmoontlik dit ook mag klink, dit is die waarheid! Die Here sê…

“Kan ‘n soldaat se buit afgeneem word? Sal ‘n gevangene sommer vrygelaat word as hy onder bewaking van ‘n betroubare persoon is? So sê die Here: ‘n Soldaat se gevangene kan ontset word, selfs ‘n man met baie mag se buit kan afgeneem word. Ek is ‘n vyand van jou vyand en Ek sal jou kinders red. Ek sal jou verdrukkers hulle eie vleis laat eet, hulle sal van hulle eie bloed so dronk word soos van wyn. Dan sal al wat leef, besef dat Ek die Here is, jou Redder en jou Verlosser, die magtige God van Jakob.” (Jes 49:24-26)

Dikwels voel dit ook vir ons of uitkoms in ons lewens ‘n onmoontlike saak is. Uitkoms is egter altyd moontlik want uitkoms is iets wat in die hand van die Here lê.

Openbaring 8

Ons vind een van die Bybel se treffendste metafore vir gebed in vandag se hoofstuk.

In Ou Testamentiese tye was daar in die tabernakel asook later in die tempel ‘n wierookbak. Dit was ‘n soort skottel waarin daar vuurrooi kole gegooi is. Wierook was dan op die kole geplaas. Die geurige rook wat daaruit ontstaan het, het dan die hele vertrek gevul.

In Openbaring 8 word hierdie wierookbak as simbool gebruik vir die gebed van die gelowiges. Net soos die wierook die hele vertrek met ‘n aangename geur gevul het, so bereik die gebede van God se kinders die oor van die Here.

Ons moet hierdie beeld in geloof aanvaar: ons gebede slaan nie teen die plafon vas nie, maar bereik hulle bestemming. Die Here hoor ons!

Handelinge 12

Ons is lief daarvoor om te sê dat vir ‘n gebed om beantwoord te word, dit met geloof gebid moet word. Sonder geloof is dit tevergeefs. Daar is beslis baie Skrifgetuienis wat dit bevestig.

Maar soos soveel keer in die Skrif is daar ook ‘n ander kant van die waarheid – sonder om bogenoemde te weerspreek. In vandag se gedeelte sien ons byvoorbeeld dat die geloofsgemeenskap vir Petrus gebid het, sonder dat hulle regtig geglo het dat daar salf aan die situasie te smeer is.

Jakobus, die broer van Johannes is immers reeds doodgemaak. Dit was net ‘n kwessie van tyd voor Herodus vir Petrus ook sou doodmaak. Dalk het die gemeentetjie maar net gebid dat Petrus “warm” sal slaap in hierdie laaste paar dae van hom. Maar hulle het beslis nie geglo dat hy bevry sal word nie. Ons sien dit in hul reaksie toe hy wel bevry word en aan die deur klop: Hulle glo dit nie. Hulle dink dit is ‘n spook!

Die onstabiliteit van ons land vang my die afgelope ruk. Ek weet ek moet bid, maar ek betrap my dat ek nie eintlik glo dit ‘n verskil gaan maak nie. Ten minste nie in die afsienbare toekoms nie. Dikwels dink ek “ons kan maar bid, maar dinge gaan nog eers erger word voor dit beter word“. Vandag se gedeelte beteken dus woes baie vir my. Dit wys vir my dat die blote feit om aan te hou bid, genoeg is om ‘n deurbraak te bewerkstellig. Ek wil dus sê: “Ek gaan aanhou bid. Ek glo Here, help my in my ongeloof“.

Josua 4 (23 April)

Die opstapel van klippe as ‘n blywende herinneringsteken is ‘n goeie idee. Ek is verstom oor hoe maklik ons vergeet van die uitkomste wat die Here vir ons gebring het. Die klipstapel sou ‘n aanknopingspunt wees vir gesprek tussen generasies.

Kan jy dink aan jy 3 belangrike gebedsversoeke wat die Here onlangs vir jou beantwoord het? Het jy dit met iemand gedeel?

Kom ons maak ‘n punt daarvan om oor God se wonderdade in ons lewens te praat.