Tag Archives: Gebed

1 Kronieke 29

Dit is aandoenlik om Dawid se gebed te lees. Jy hoor die warmte van sy liefde vir die Here, sy volk en ook sy seun. Op ‘n stadium bid hy juis vir sy seun Salomo en hy sê:

“Gee aan my seun Salomo dat hy met volle oorgawe u gebooie, u verordeninge, u voorskrifte sal hou, dat hy dit alles sal doen en die tempel wat ek beplan het, sal bou” (1 Kron 29:25)

Die hoofstuk vervolg en meld dan dat Salomo tot koning verkies is. Dit is egter opmerklik dat Salomo nêrens in die gedeelte ‘n aktiewe rolspeler word nie. Hy bly passief, in die sin dat daar net oor hom verhaal word en wat met hom gebeur. Nader aan die einde van die hoofstuk staan daar:

“Die Here het Salomo hoë aansien in die oë van die hele Israel laat geniet en hom ’n koninklike verhewenheid geskenk wat nie een van die Israelitiese konings voor hom gehad het nie.” (1 Kron 29:25)

Die Here het gehoor gegee aan Dawid se gebed. Natuurlik het Salomo ook ‘n aandeel in sy lewe gehad – hy het keuses gemaak. Maar die gedeelte van vandag laat dit tog blyk dat ons gebede vir ander mense, groot krag het.

Ook ek is die produk van my ouers en grootouers se gebede – én die Here se genade. Ja, ek maak my eie besluite. Maar ek sal die Here oneer aandoen as ek nie ook erken dat ander vir my gebid het, en dat Hý vir my geweldig goed was nie.

Op ‘n soortgelyke wyse kan ek ook in ander se lewens inbou deur gebed. Ek kan bid vir my kinders, vir kerkleiers, vir ons land se leiers. En vandag se gedeelte sê dat die Here ons gebede, sy genade en hulle eie selfstandigheid, op ‘n misterieuse wyse saamvoeg tot ‘n groot geheel.

Kom ons bid vir ander!

Openbaring 8

Ons vind een van die Bybel se treffendste metafore vir gebed in vandag se hoofstuk.

In Ou Testamentiese tye was daar in die tabernakel asook later in die tempel ‘n wierookbak. Dit was ‘n soort skottel waarin daar vuurrooi kole gegooi is. Wierook was dan op die kole geplaas. Die geurige rook wat daaruit ontstaan het, het dan die hele vertrek gevul.

In Openbaring 8 word hierdie wierookbak as simbool gebruik vir die gebed van die gelowiges. Net soos die wierook die hele vertrek met ‘n aangename geur gevul het, so bereik die gebede van God se kinders die oor van die Here.

Ons moet hierdie beeld in geloof aanvaar: ons gebede slaan nie teen die plafon vas nie, maar bereik hulle bestemming. Die Here hoor ons!

Handelinge 12

Ons is lief daarvoor om te sê dat vir ‘n gebed om beantwoord te word, dit met geloof gebid moet word. Sonder geloof is dit tevergeefs. Daar is beslis baie Skrifgetuienis wat dit bevestig.

Maar soos soveel keer in die Skrif is daar ook ‘n ander kant van die waarheid – sonder om bogenoemde te weerspreek. In vandag se gedeelte sien ons byvoorbeeld dat die geloofsgemeenskap vir Petrus gebid het, sonder dat hulle regtig geglo het dat daar salf aan die situasie te smeer is.

Jakobus, die broer van Johannes is immers reeds doodgemaak. Dit was net ‘n kwessie van tyd voor Herodus vir Petrus ook sou doodmaak. Dalk het die gemeentetjie maar net gebid dat Petrus “warm” sal slaap in hierdie laaste paar dae van hom. Maar hulle het beslis nie geglo dat hy bevry sal word nie. Ons sien dit in hul reaksie toe hy wel bevry word en aan die deur klop: Hulle glo dit nie. Hulle dink dit is ‘n spook!

Die onstabiliteit van ons land vang my die afgelope ruk. Ek weet ek moet bid, maar ek betrap my dat ek nie eintlik glo dit ‘n verskil gaan maak nie. Ten minste nie in die afsienbare toekoms nie. Dikwels dink ek “ons kan maar bid, maar dinge gaan nog eers erger word voor dit beter word“. Vandag se gedeelte beteken dus woes baie vir my. Dit wys vir my dat die blote feit om aan te hou bid, genoeg is om ‘n deurbraak te bewerkstellig. Ek wil dus sê: “Ek gaan aanhou bid. Ek glo Here, help my in my ongeloof“.

1 Tim 5 (22 Jun)

Paulus waarsku vir Timoteus om nie “te vinnig” iemand die hande op te lê nie. Duidelik glo Paulus dat dit ‘n baie besonderse gebaar is – dat daar krag in die gebaar is.

Ek sit en wonder wat ons gevaar vandag is met betrekking tot hande oplê? Maak ons vandag te veel daarvan of het ons dalk na die teenpool beweeg en maak ons dalk te min daarvan vandag? Dit voel vir my ons maak te min deesdae daarvan.

Ek besluit sommer nou om wanneer ek vanaand vir my kinders te bid, dit nie net te doen soos ek dit altyd doen nie, maar om hulle die hande op te lê.

1 Tim 2 (20 Jun)

1 Tim 1:2 “Ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking, voorbidding en danksegging gebid moet word vir alle mense, vir dié wat regeer en vir almal wat gesag uitoefen…”

Kan ‘n mens iets hierby voeg? Veral in ‘n tyd soos hierdie in ons land?

Josua 12 (7 Mei)

Mens lees maklik oor die lys van name van almal wat oorwin is. Vir ons voel dit soos ‘n sinnelose opeenstapeling van name. Ons vergeet dat agter elkeen van hierdie veldslae ‘n gebed sit. Hierdie oorwinnings is die resultaat van geloof. Die inname van die beloofde land was ‘n geloofsdaad.

Kom ons onthou dat daar ook krag agter ons gebede sit.

Eksodus 27 (3 April)

In die tent van ontmoeting, net voor jy die allerheiligste sou bereik, staan die wierookaltaar. Die wierook wat daar in die teenwoordigheid van die Here gebrand het, was ‘n simboliese uitdrukking van die rol wat gebed speel.

Hierdie beeld sou later ook in die boek Openbaring opgeneem word (Openb 8). Ons gebedslewe is van uiterste belang en baie mense sê dat die kwaliteit van jou gebedslewe eintlik die gesondheid van jou verhouding met die Here verklap.

Gebed: Ironies genoeg, kom ons bid vandag vir ons gebedslewe. Sê vir die Here wat geniet jy daarvan om te bid, en ook waarmee jy sukkel. Vra Hom om jou daarmee te help.

Matteus 6 (29 Maart)

Ai man, vandag se stuk bemoedig my weer so baie.

In Jesus se lering oor gebed is Hy veral teen 2 dinge in teenreaksie:

  1. Pogings om mense te beïndruk (voorgee voor ander)
  2. Pogings om God te beïndruk (stortvloed van woorde)

Ons sou dus kon sê dat Jesus dit op die mense se harte gedruk het om “genuine” of “eg” te wees. Wat ‘n wonderlike bevryding is dit darem nie om net jouself te wees wanneer jy met die Here praat. Mag ons nooit daaraan gewoond raak nie.