Tag Archives: Ekologie

Levitikus 19

Ek geniet altyd die boek Levitikus vreeslik baie. En vandag se hoofstuk is geen uitsondering nie.

Mens kan maklik verkeedelik dink dat niks in vandag se hoofstuk meer raakvlakke het met vandag se samelewing nie. Maar ons sal verkeerd wees as ons dink dat mens altyd ‘n direkte, een-tot-een, raakvlak moet vind.

Dit gaan veel eerder oor beginsels wat mens moet soek. Kom ek verduidelik…

Vandag se gedeelte begin met die bekende oproep: “Wees Heilig want Ek die Here julle God is heilig.” Lev 19:2

En dan volg daar ‘n rits bepalinge oor hoe ‘n heilige lewe behoort te lyk. Mens moet toegee, die outeur(s) het gevisualiseer dat ‘n heilige lewe baie prakties uitgeleef gaan word. ‘n Heilige lewe sou nie ‘n kloosterlewe wees, waar jy van ander mense afgesonder is nie.

‘n Heilige lewe sou een wees waar jou lewe ten diepste ge-integreer sou wees met die lewe van ander mense rondom jou – en selfs die omgewing waarbinne jy jou bevind.

Ja, die voorbeelde wat in Hoofstuk 19 opgenoem word is volksvreemd vir ons vandag. Daar is tog nie meer iets soos tempelprostitusie vandag nie.

Maar kyk ‘n bietjie wyer. Wat simboliseer die voorbeelde wat opgenoem word? Gou sal jy sien dat dit oor die verhoudinge gaan waarbinne ons staan.

Die oproep begin dus met: “Wees heilig want Ek is heilig”. En dan lyk heiligheid so…

  • Verhouding met God het ‘n effek op jou verhoudinge met medemense. (bv vers 32)
  • Verhouding met God het ‘n effek op jou verhouding met die natuur en omgewing waarbinne jy leef. (bv 23)
  • Verhouding met God het ‘n effek op jou verhouding tot die geesteswereld. (bv 31)

Die groot gedagte is dat ‘n heilige lewe waartoe ons opgeroep word, ‘n lewe is waar jou verhouding met God ten diepste ge-integreer is met elke faset van jou alledaagse lewe.