Tag Archives: Eensgesindheid

Rigters 12

Vamdag se hoofstuk los maar ‘n frank smaak in my mond. Ons lees dat die Efraimiete na die afloop van Jefta se oorwinning oor die Moabiete, kwaad na hom toe gekom het omdat hulle nie ook by die geveg betrek is nie.

Die geskil tussen hom (en die manne van Gilead) en die Efraimiete eskaleer vinnig en hulle raak sommer slaags. 42 000 Mans van die stam Efraim sterf in hierdie oorlog.

Hierdie burgeroorloog was is tragies. Wanneer een broer teen ‘n ander broer veg, is dit altyd ‘n laagtepunt en niks om op trots te wees nie. Hierdie is nie juis ‘n veer in Jefta se leierskapshoed nie. Veral omdat dit vir ons lyk of Jefta en sy manne hierdie insident gebruik het om ‘n geskil van baie jare tevore te wreek (vers 4).

Is dit nie wat maar met ons ook gebeur wanneer ons nie van harte vergewe nie? As ons weer ‘n verskil met dieselfde persoon optel, is die intensiteit waarmee ons op die nuwe insident reageer, onvanpas. Dit verklap altyd aan ons dat daar onafgehandelde emosie in ons hart skuil. So iets loop altyd uit op sonde – nie noodwendig oorlog soos in Jefta se geval nie – maar ons optrede verheerlik nie die Here nie.

Efraim self was natuurlik nie onskuldig nie. Hulle het in hoofstuk 8 ook vir Gideon verwyt omdat hulle nie in die oorlog betrek is nie. Efraim was veglustig, en dit sluit by die breër tema van geweld aan in hierdie boek.

Efraim se veglusitgheid was ook nie omdat hulle kwansuis uit “lojaliteit” hulle broerstam wou help nie. Hulle wou eintlik net ook deel in die “eer” wat daarin gelê het om ‘n ander volk te wen. Dit is met ander woorde magsug en eersug wat op veglusitgheid uitloop.

En dan gebeur met Efraim die stuk ironie: Hulle wou verhef word, maar toe word hulle verneder deurdat hulle toe teen Gilead verloor. Ons sien hierdie tema van nederigheid vs hoogmoedigheid orals in die Bybel. Psalm 75 sal byvoorbeeld sê: “Moenie jouself verhef nie” – want wie homself verhef kom tot ‘n val. Of Jesus sal sê: “Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word, en elkeen wat nederig is, sal verhoog word.” (Luk 14:11). Later sal Jakobus skryf: “Onderwerp julle in nederigheid voor die Here, en Hy sal julle verhoog” (Jak 4:10)

Mag ek nie net die uiterlike vertoon van nederigheid hê nie, maar ‘n innerlike hartsbesnedenheid. Die Here hou van die nederige persoon, want nederigheid kommunikeer afhanklikheid aan Hom.