Tag Archives: Besluite

Lukas 6

Ek is geraak deur die erns waarmee Jesus sy groot besluite geneem het. 

In daardie tyd het Jesus uitgegaan na die berg toe om te bid en die hele nag deurgebring in gebed tot God. Toe dit dag word, het Hy sy dissipels nader geroep en twaalf van hulle uitgekies, wat Hy ook apostels genoem het. (Lukas 6:12)

Voor Hy 12 dissipels gekies het wat die wêreld moes verander, het Hy gebid oor die saak.

Ek kom ook gereeld te staan voor groot besluite. Ek benodig daagliks wysheid om ‘n fyn onderskeidingsvermoë te openbaar. Keuses tussen reg en verkeerd is dalk ooglopend. Maar dit is moeiliker as mens moet kies tussen ‘n goeie opsie en ‘n beter opsie. Watter een is dan die regte keuse?

Daarvoor het ek die Here se leiding nodig. Ek kan – soos Jesus – bid voor ek ‘n besluit moet maak, en dan gelei word deur vrede.

Josua 9 (4 Mei)

Vers 14 laat my sidder: “Die Israeliete het na die padkos gekyk, maar nie die Here geraadpleeg nie” (Jos 9:14)

Die essensie van die verhaal is dat mens voor ‘n keuse in die lewe kan kom, en kan dink die situasie lyk ooglopend maklik om te onderskei wat die regte besluit is om te maak. Dan gaan jy voort met ‘n besluit sonder om net vir ‘n oomblik stil te staan en vir die Here te vra of dit sy goedkeuring wegdra. Op die ou einde het daardie besluite dan verreikende gevolge net soos in die geval van die Israeliete en Gibeoniete.

Gebed: Kom ons vra die Here om ons te beskerm teen besluite wat ons neem sonder om Hom daarin te ken.