Tag Archives: Beproewing

Rigters 7

Jy sal onthou dat Gideon met baie huiwering ingestem het om die Midianiete te gaan verslaan. Hy het eers ‘n reeks eksperimente gedoen (tekens gevra) met wol en dou, voordat daar genoeg geloof in sy hart gewek was om God te vertrou.

Noudat hy optrek, om die Midianiete met 32 000 man die slag te gaan aansê, is dit asof die Here sý terme en voorwaardes neerlê: dit moes op sy manier geskied. As Gideon die Midianiete met soveel mense by hom verslaan, sou hy dink dit is vanweë sy groot leër dat hy die oorwinning behaal. Daarom moet Gideon net 300 manskappe oorhou.

Die Here is besig om met Gideon te werk. Dít waarop Gideon vetrou, vat Hy weg. Soos ‘n ui wat lagie vir lagie geskil word, word daar van Gideon weggeneem dít wat onbruikbaar of in die pad is. Sy geloof word gelouter.

Ek vind ook sekuriteit in ‘n miljuisend en tien dingetjies anders as die Here: my werk, my posisie, my huwelik, my gesondheid…hoe sou ek lyk as al daardie dinge van my weggeneem word? Wat sou van my vertroue in die Here oorbly as ek niks van bogenoemde meer het nie? Daar is nou vir my ‘n gedagte om aan te kou.

Rigters 2

Het jy al ooit hoë ideale vir ‘n vakansietyd gehad, en dan teleurgesteld daarvan afgekom? Dalk het jy jou voorgeneem om in jou verloftyd gesond te eet of elke dag te oefen. Maar toe werk jou vakansietyd net anders uit as wat jy beplan het, en geen van jou ideale realiseer nie.

Wel, ons hoef nie juis verbaas te wees as ons sukkel om ons ideale uit te leef wanneer die waters kalm is nie. Kalm waters ontwikkel nie jou karakter nie. As jy nie die regte lewenswyse kan uitleef in moeilike omstandighede nie, gaan jy dit ook nie kan doen as alles voor die wind gaan nie. Kalm water – oftewel gunstige omstandighede – toets niks.

Dit is uitdagende tye wat ons vorm. Dit is kookwater wat karakter toets. En dit is wat ons ook in hoofstuk twee sien. Die Here verdryf nie die ander volke voor die voet toe Israel die beloofde land inneem nie. Waarom nie? Daar staan: “Ek wil hulle met hierdie nasies op die proef stel om te sien of die Israeliete so gehoorsaam sal wees aan my wil soos hulle voorvaders en daarvolgens sal lewe of nie.” (Rigters 2:22)

Kom ons kyk anders na moeilike omstandighede. Kom ons beskou kookwatertye as geleenthede te wys wat binne ons steek.

Josua 11 (6 Mei)

Josua 11 lees moeilik. Dit is moeilik om opgewonde te raak oor soveel mense wat in die naam van die Here doodgemaak is. Mens moet egter onthou dat ons hier deels ook met ‘n hiperbool te make kry. As dit sê dat almal uitgeroei is, bedoel dit nie letterlik dat ieder en elkeen doodgemaak is nie. Ons weet dit, want later sien ons dat Israel dieselfde volke weer teëkom. Dit is dus eerder ‘n skryftegniek om aan te toon dat Israel ‘n volslae oorwinning behaal het.

Ten spyte van die frank smaak wat die baie oorlog in jou mond laat, is daar tog baie lesse uit hierdie gedeelte te haal. Een daarvan is dat wanneer jy volledig gehoorsaam is, daar ook ‘n tyd van rus kom. Hoofstuk 11 sluit hiermee af. Nadat die Israeliete gedoen het wat hulle moes, het die Here vir hulle ‘n tyd van rus gegee.

Het jy ook al gevoel hoe probleme in sarsies kom? Het jy al ervaar hoe daar na ‘n tyd van beproewing, ook ‘n tyd van rus kom? Hou gerus dit in gedagte die volgende keer wanneer jy vorentoe beur.